Anmäl olämpligt inlägg

Här kan du anmäla inlägg på Passagen Debatt

Passagen har ingen förhandsgranskning av de publicerade inläggen utan förbehåller sig rätten att radera de inlägg som kommer till vår kännedom och bedöms strida mot våra ordningsregler.

Tänk på att ENDAST anmäla inlägg som direkt bryter mot ordningsreglerna, dvs innehåller någon form av förtal, rasism, hets mot folkgrupp, olaga hot eller annat som är direkt olagligt. Möjligen kan det vara befogat att anmäla inlägg som absolut inte har med tråden att göra.

Anmäl INTE inlägg bara för att du inte håller med skribenten eller av andra personliga skäl. Anmälningsfunktionen är till för att hålla debatten fri från inlägg av direkt brottslig karaktär.

Passagen är medlem i Bitos Etiska Råd och följer Bitos Etiska Råds regler och rekommendationer. Anmälda inlägg som bedöms olämpliga åtgärdas normalt inom 48 timmar (vardagar).

Din e-postadress


Typ av fel som skribenten gör sig skyldig till:

Motivering