13.sep.2011, kl.23:20

Saul

blev inte utvald av Jesus, så som de tolv lärjungarna blev handplockade. Saul var en farisé och förföljde och mördade kristna innan han blev omvänd.

Hans omvändelse var troligen ett epileptiskt anfall. Epilepsi kallades på medeltiden Saint Pauls Disease. Även den heliga Birgitta och Swedenborg med flera religiösa personligheter var troligen epileptiker. Uppenbarelser kan förresten skapas i laboratoriemiljö genom elektriska urladdningar i tinningsloberna. Där sitter tydligen de centra som är upphovet till många religiösa fenomen.

http://www.epilepsiemuseum.de/alt/paulusen.html