22.feb.2012, kl.08:29

Världen skulle vara mycket bättre om

1 Kor 10
24 Ingen söke sitt eget bästa, utan envar den andres.

Eller kanske ett miniatyr paradis ??