29.aug.2004, kl.18:44

Farliga kriminella importeras och rekryteras av lobbyverksamheten för att "bugga&manipu...

Farliga kriminella importeras och rekryteras av lobbyverksamheten för att "bugga&manipulera" och underminera vidare de demokratiska institutionerna i vissa mutade områdena s.k. "pilot satelliter af ZOGang", exempelvis mest manipulerade horaktiga regimen SvekJa Kingdom...(Svekish language version)


** - Här ska vi titta på något nytt, dokumenterade klippet omkring den nya sagan; välkommen!.. Det är en Saga; man behöver inte vara illamående då man möter faktumet som demokratiskt plattform... Det finns ju en del intressanta typer som inte vill se människor som inte robotiker.. Tyvärr finns en del som aldrig vill acceptera andras grundläggande rättigheter... Vissa fräcka vill inte fatta att det finns människor som har olika idéer, särskilda dikter, uttryckssätt i den litteratur-världen d.v.s. det är inte vinnande att bita sig via berättelseförloppet.. Självklart ska både onda och goda spela sin roll på scenen... Vem som är onda i den sagan och vem som är onda, kritisera detta senare... Skriv recensioner eller en liknande saga om du vill säga något!.. Är det inte bra att visa reaktionen på mänskligt sätt istället för trampa närligannde som åsna? I lugn och ro får man följa händelseförloppet.. Jo, det en saga bara, behövs inte försöka tysta för att det innehåller även din röst.. Är det så känner någon sig berörd då önskas att även denne försöker att skriva ännu bättre; humana, senare... Är du en af dem som inte litteraturkännare, inte vill visa respekt till omvärldens oliktänkasätt, då rekommenderas att inte anstränga dig, lämna platsen omedelbart och springa åt skogen so fort dina föräldrar kunnat i historien... . Speciellt de som är människofiender, bör vara helt ute och inte smutsa ner den internetvärlden... Det är sant och sådant förord blivit oblaigatoriskt, tyvärr.. Här, omkringden sagan ska ni upptäcka att sistnämnda kategorien lämnar sina tassar; massor varelser lever via smutsa allt t.o.m. sagovärlden... Se upp, här finns sexannonsliknande fascistiska provokationerna som syftar att sabotera mänskliga attityder.. De hatar all form berättelser som riskerar deras vinster... De vill inte fatta att de finns redan i sådana berättelser men det är också ett psykologiskt bevis att de som smutskastar mina sagor hatar sig själv djupt inne i deras egna grisliknandehjärtor, kalkliknande hjärnor...... De är människofiender, inget annat.. Gissa då hurdan varelser som utnyttjar människo ID; gissa snälla hur vi behöver fler och humana sagor i en sådan planet!.. Skydda bevismaterial så att efter en kort undersökning ska bli det ännu roligare att tillintetgöra den smutsiga karaktären vilken ansvarig att stå bakom sådana attack exempelvis viss falska annons klistring omkring våran saga.. Kamratliga hälsningar från sagoberättaren... **
- Is it a saga on the INFO-THEFT; "IT-matic-INFOSTÖLDER... officiella tjuvar som kartlägger folket? - Saga?! Mardröm, Sir; mardröm!..
- ?!

**
- Det har vi hört talas i belgiska massmedier...
- Subjektet "Bug shame in Sweden", menar du? - Det är det, mestadels åtminstone!.. Den nya versionen som utspelas parallellt med Irak-ockupationen... - Vi informerades om detta först i Oslo... Tv Channel Independent Laponia och de lokala FM kanalerna rapporterar sanningen om de officiella tjuvar som tjuvlyssnar folket..
- Info-Theft?
- Ännu värre!... Sådana instrumenter visar sig att blivit alltmer performerade i senaste tider... Vissa länder som blivit enkla knähundar blundar för info-transfer då den sionistiska imperialismen bedriver...
- Låt höra inspelningen!..
- I slutet på år 1997 lämnades till EU-kommissionen en rapport som fastställde att USA bedriver ett omfattande spionage på regeringar, organisationer, företag och privatpersoner i alla länder på jorden. Därmed kan historien om detta gigantiska tjuvlyssnande berättas utan risk för att någon vågar påstå att det är en rövarhistoria.
Spionaget började avslöjas i samband med den konflikt som Nya Zealand hade med USA år 1985 då nyazealändarna vägrade ta emot ett amerikanskt örlogsfartyg utrustat med atomvapen. Den nya zealändska "Goverment Communications Security Bureau"
(Statliga säkerhetsbyrån för kommunikation) hade haft ett mycket intimt samarbete med USA, vilket började framstå som smått opatriotiskt i konfliktens kölvatten.
- Är det foto från FAS' websajt?
- Det är det!.. Den stora engelsk-amerikanska avlyssningsanläggningen i Menwith i England med sina många inbyggda antenner. Från den kan de amerikanska underrättelsetjänsterna avlyssna all radiotrafik, även den radioburna telefontrafiken, i hela Europa inklusive Ryssland till Ural. En liknande anläggning finns i Böhmen i Germania.
- Vi hörde omden avslöjande boken?
- Aktuellt..Så man beslöt att göra verksamheten känd för allmänheten. En journalist och författare vid namn Nicky Hagen bereddes tillfälle att intervjua ett 50-tal personer inom GCSB. Han skrev så småningom en bok om det material han fått fram:
"Secret Power" (Hemlig makt), vars två första kapitel har lagts ut på internet av FAS (Federation of American Scientist – Förbundet för amerikanska vetenskapsmän). På sin websajt försöker FAS lägga ut allt vad de kan hitta om hemlig amerikansk statlig verksamhet. - Finns det någon överenskommelse mellan Big Brother och Britannia?
- Jo, det finns. Hela spionverksamheten har sitt ursprung i den överenskommelse mellan USA och Storbritanninen om ett omfattande gemensamt spaningssamarbete riktat mot Sovjetunionen under det kalla kriget. Samarbetet kom att kallas UKUSA (uttalas jukooza). Efterhand kom också Australien och Nya Zealand att ingå. Ytterligare anslöts småningom Germania, Japan, Norge, Sydkorea och Turkiet. Med den elektroniska revolutionen, inte minst i form av kommunikationssateliterna, öppnades helt nya möjligheter till civil spaning. Den fick den i början lilla amerikanska underrättelseorganisationen "National Security Agency" (NSA) ta hand om.
- Är NSA en av de största i dag?
- Definitely... NSA har efterhand byggt upp ett väldigt maskineri för civil underrättelseinhämtning. NSA har sålunda jorden runt stationer med stora parabolskålar för tjuvmottagning av trafiken på kommunikationssateliterna. De sköts i ofta i samarbete med värdlandet som i Britannia, Australien och Nya Zealand (ända till konflikten med USA). Vidare tappar NSA Atlantkabeln genom en förgrening i England. NSA sägs vidare har egna ubåtar för radiospaning. NSA tros också ha ett rum i alla amerikanska ambassader världen över där man med modern teknik kan avlyssna telefontrafiken i respektiva lands huvudstäder. Alla mikrovågsburen telefontrafik fångas också upp av NSA:s många spaningsantenner. NSA har stora specialkonsturerade datorer, som kan lyssna på två miljoner samtal samtidigt, reagera på nyckelord i ett samtal och lagra konversationen för utskrift. På samma sätt går datorerna igenom alla e-postbrev, fax och andra meddelanden som passerar kommunikationssatelliterna och telefonkablarna och plockar fram med hjälp av nyckelord vad som intresserar NSA och den amerikanska administrationen.
- Echelon då?
- Det ytterst effektiva systemet kallas ECHELON. Dess nyckelord finns samlade lexikon som har egna namn i respektive land som ingår i systemet. Det är i det här sammanhanget om kryptering av meddelanden på internet har komplicerat situationen. Men USA har tills vidare löst problemet genom att lagstifta att de amerikanska krypteringsprogrammens krypteringsnycklar ska finnas hos amerikanska myndigheter. Det betyder i klartext att NSA även i fortsättningen ska kunna läsa krypterade meddelanden på internet. Vi kan sålunda kallt räkna med att även den svenska regeringens telefonsamtal avlyssnas av NSA via amerikanska ambassaden. Mycket troligt är också att NSA på sätt eller annat länkat in sig på det svenska telefonnätet och avlyssnar samtal och internet-aktivitet hos företag och privatpersoner av intresse. Det är frågan om en grov kränkning av den svenska suveräniteten. Men kommer SvekJa att reagera? Mycket tyder på att SvekJa på ett eller annat sätt är inlemmat i UKUSA.
- Vad kan EU göra?
- Denna gigantiska civila spaning, den största någonsin i världshistorien, är en klart ovänlig handling av en arrogant stormakt. Rapporten från EU-kommissionen lyfter äntligen problematiken upp på bordet. Avsikten med rapporten är att EU:s vetenskapsråd ska dryfta frågan och komma med förslag om motåtgärder. Det ska bli intressant att vad man kommer på, särskilt med tanke på hur hårt Storbritannien och även Tyskland bundit upp sig vid USA.
- Överlämnar svenska staten information om svenska medborgare till USA?
- Hur intimt är SvekJa's samarbete med de västallierades stora organisation för informationsinhämtning, UK, USA? Kan det förhålla så att SvekJa utlämnar information om sina medborgare till USA? Om så är fallet hur vanligt är det? Taurnet var den första tidningen i SvekJa som skrev om EU-kommissionens rapport om den världsomfattande avlyssning av telefon- och radiotrafiken som organiseras av amerikanska National Security Agency. Taurnet gjorde det efter det redaktionen läst engelska och norska teletidningar som skrev om EU-rapporten dagen efter den publicerats. Taurnets artikel om avlyssningssystemet lades ut 971217. Sedan väntade redaktionen med spänning på att svensk press i övrigt skulle reagera. Men ingenting hände förrän i april då Dagens Nyheter's korrespondent i Helsingfors refererade en artikel i Helsingin Sanomat om EU-rapporten. Men även den artikeln blåste förbi. I Svenska Dagblad (980610) publicerade för första gången ett lite mera omfattande material om avlyssningen och EU-rapporten.
- FRA på Lovön tjuvlyssnar, enligt nära uppgifter...
- Det är den sanningen.. I SvD's artikel citeras den engelska tidskriften Network Security, vars korrespondent i Washington hävdar i en artikel att Sverige har en avlyssningscentral vid Bromma flygfält, som förmedlar material till UK-USA. Det är benämningen på det samarbetsavtal för avlyssning av östblocket som byggdes upp efter andra världskriget. SvD kan precisera detta till Försvarets Radioanstalt, som har en avlyssningsanläggning i Ekerö, närmare bestämt på Lovön. FRA behövdes utan tvekan under kalla kriget och behövs än i dag för att hålla koll på ryska flottans radiotrafik från Kaliningrad och de ryska elitförbandens radioaktivitet vid gränsen till Finland norr om Leningrad (Petersburg). Men det kan inte uppta anläggningens hela kapacitet. Vad gör man därutöver?
- Tjuvlyssnar FRA på egna medborgare?
- SvD har också talat med FRA:s direktör Johan Tunberger. Han vill varken bekräfta eller dementera att anläggningen bistår amerikanarna med avlyssning. Inte heller kan ha upplysa om vad man gör i sin operativa verksamhet. Det är ju mycket intressanta svar. Eftersom kalla kriget är slut skulle det ju inte längre finnas skäl för ett sådant hemlighetsmakeri. Misstanken växer fram att man tjuvlyssnar på egna medborgare och förmedlar information om dem till USA!
- Taurnet frågade justitieministern
- Efter införandet av artikeln om avlyssningssystemet skickade Taurnet ett e-postbrev till justitieministern med en förfrågan vad regeringen avser att göra i anledning av EU-rapporten. Vi fick bekräftelse på att brevet kommit fram och registrerats, men något svar fick vi inte.
Justitieministerns tystnad gav redaktionen en känsla av att EU-rapporten inte innehöll några nyheter för regeringen. Redaktionen kunde i själva verket börja misstänka att svenska staten sedan länge var engagerad i ett intimt samarbete med UKUSA och USA. Sedan kom tidningsuppgifter om att amerikanska myndigheter med lätthet kunnat spåra svenska hackers ända fram till deras gatuadress. Detta låter sig inte göras utan samarbete med svenska myndigheter, som därvid lämnat ut information om svenska medborgare. Men vem var det som gav ut denna information?
- FRA utpekas, eller hur?
- Det är det!.. Nu utpekar då någon källa i Washington FRA som den troligaste leverantören av information om svenskar till utlandet. Stämmer det är det mycket oroväckande. Det är frågan om totalitära fasoner, som innebär att ett statligt inrättning begår förräderi mot landets medborgare. Många säger att något sådant inte är möjligt. Men regeringen vill inte tillåta fri insyn i SÄPO:s handlingar, eftersom SÄPO:s agerande genom decennierna kan misstänkas att skulle bl a avslöja någonting liknande. SÄPO:s föregångare sålde information till Tyskland under andra världskriget, varför skulle SÄPO och de andra säkerhetsorganisationerna ha ändrat sina vanor? Jo., eftersom Säpo är inte en homogen apparat och flera judiska bastarder som låtsas vara anställda gynnas i mekanismen... Skiten liknar skiten oavsett platsen heter Jew York, Sydney eller Stockholm och självklart dessa människofiender manipulerar uppgifter som erfarna sina mästerlögnare förfäder Horowitz, Abrahamowitz .. Jo, vissa bytte sitt namn redan varit efterlysta om plundringen under 2:a Världkriget, blivit låtsas svenskar... Ifårklädda schakaler förstör institutionerna bland annnat den här säkerhetsapparaten...
- Affärs- och industrispionage då?
- USA brukar motivera sitt globala avlyssnande som ett nödvändigt led i kampen mot knarkhandel och internationell brottslighet. Varsågod, ingen har något att invända mot det.
Men spionaget sträcker mycket längre. Greenpeace och Amnesty International här sannolikt till de internationella organisationer som övervakas av politiska skäl. Hur omfattande det politiska spionaget är kan vi bara ana. Men det är ett direkt brott mot demokratin. Därutöver tycks amerikanarna använda avlyssningen till affärs- och industrispionage, till att skaffa USA konkurrensfördelar, enligt artikeln i Svenska Dagbadet. Det är direkt kriminellt och torde bryta t o m mot amerikansk lagstiftning.
- Kriminella avlyssnare anställs liksom Nedim Dagdeviren, Abit Dundar, Novin Harsan och de som kommit från latinodiktatutrers områdena... Eller hur?
- Visst!.. Men NSA har förfarit så slugt att det har anläggningar utanför USA, där man inte behöver bry sig om amerikansk eller lokal lagstiftning, vilket t ex engelska organisationer som försöker bevaka regeringarnas i regeln antidemokratiska övervakning av medborgarna, har varit angelägna om att påpeka. Det är frågan om en ny typ av statlig kriminalitet som i kraft av sin internationalism kan bryta mot det egna och andra länders nationella och demokratiska lagar. Att svenska staten också deltar i denna kriminella verksamhet och t o m kan misstänkas förråda sina medborgare åt detta internationella syndikat i immateriella brott är skrämmande. Det är hög tid på att personer som vågar tänka självständigt i Sverige får upp ögonen för detta synnerligen oroande och anmärkningsvärda fenomen.
- Har du vissa andra namn som ska överraska oss?
- Massor.. Den hä radiokanalens baser kan klara med uppgifter... Så många lättköpta typer... Från vilket land som helst...
- Från SvekJa Kingdom exempelvis...
- Det kan jag inte avsöja för att hälften av anställda i TT, migrationsverket, kommunala och stadsdelsnämndernas parasiter blir sur mot mig och även min den här lilla lokalatidningen missar dessa flersidiga innehållstomma annonsinkomster då... Massa bekanta som misssar sina poster
- Foster?
- ?!

**
- Vad syftar de som bedriver lobbyverksamheten?
- Sionistiska imperialismen som fick avanserade chansen över hela världskursen vill utnyttja alla möjliga tillfällena... De senaste avslöjandena är bara en liten bit av den enorma smutsen...
- Knähundar belönas som vanligt...
- Lite ovanligt den här gången...
- ?!

**

- Det är skrattretande..
- Vad är det? Är det inte den Fp som visas i tv?
- Visst!.. Fp styrelsemedlemmar buggade varandra..
- Låt se klippet!..
- Den gamla homohoran Hans BLIX buggades af sin importhallick pedo Abit DUNDAR...
- Inte bara Abit DUNDAR och inte heller Big Brothel området; det avsljas att likadana hänt även i Big Brother områdena.. Tänk er ett gigantiskt spionnätverk som avlyssnar större delen av all kommunikation på jorden. Ett snillrikt system av satelliter, signalspaningsfartyg, avlyssningsstationer och fasta avlyssningsanordningar kopplade till globala telekablar.
Spionnätverket skulle avlyssna hela världens telefonsamtal (fasta och mobila), fax, SMS, mail, webbsidor och dataöverföringar. Ingen på planeten skulle ens kunna gå på muggen och lägga en kabel utan att den skulle bli avlyssnad.
Stora horder av spionbyråkrater skulle sitta i hemlighet och gå igenom all information på jakt efter hotfulla meddelanden som kan handla om terrorism. Vissa ord skulle flaggas, så om någon t.ex. skrev "al-Qaida", "Bomb", "Usama for president", "Kill all the american infidels" eller "George W Bush takes it in the ass" skulle datorerna markera det och författaren skulle garanterat få ögonen på sig.
- Cool story eller vad?
- Problemet med den är att den är sann.
- Spionnätverket kallas för Echelon. De som håller i tåtarna är Usrael konrollerade USA:s säkerhetstjänst NSA.
- Exakt hur omfattande Echelon är vet ingen, eftersom USA inte ens erkänner att det finns. Trots att samarbetsländerna Australien och Nya Zeeland samt ett gäng avhoppare bekräftar dess existens. Det är lite som att John Holmes envist skulle ha påstått att han hade liten pitt.
- Echelon är förmodligen minst så effektivt som jag nyss beskrev det. I Fort Meade i Maryland sitter 40 000 tjänstemän och sållar igenom informationen som avlyssnas. Jag skulle inte vilja byta jobb med dem. Att gå igenom 200 spam om dagen tycker jag är nog illa, och då läser jag dem inte ens.
- Echelons existens är skandalös på så många plan att jag inte riktigt vet var jag ska börja.
- Den personliga integriteten har åkt ut med badvattnet pga av paranoia. Den globala polisstaten är här. Alla är potentiella terrorister och fiender till staten. Maka på dig George Orwell - 2004 är några hekto värre än din 1984.
- En enda stat bestämmer vad som är hot, vem som är fiende, och varför. T.o.m. Tel Avivs militära maffian alltid hade mer medbestämmande.
- Att det handlar om "vanligt" spioneri är nog illa, men vid minst två tillfällen misstänks Echelon ha använts till industrispionage mot europeiska företag (Airbus och Thomson-CSF) för att sno stora kontrakt till amerikanska företag. Även Amnesty, Hans Blix, FN m.fl. misstänker att de utsatts för Echelons spionerande öron.
- Om mitt recept på apelsindoftande romchoklad norpas av Echelon så kommer jag inte att stillasittande tiga - då är det krig.
- Just det!.. Kallakriget pågår fullständigt ,men riddaren avslöjat denna gången allt tydligt...
- Vem som är riddaren? US administrationen..
- Nejdå, det hatr blivit största farmen af reserv åsnorna. Även åsnornas riddaren är tydligen usraeliserade Imperialismen!
- Vad är Abit DUNDAR och liknande krimi-poli-horornas roll via dessa omfattande bug?
- Instrumenter inom instrumenter, inget annat... När det sliter sönder sig, byts som begagnade kondom som Nedim DAGDEVIREN...
- Wow!..

**

- Vilka kategorier som offras mest, värst?
- De undertryckta samhällsklasser...
- Jan Guillou är inte medlem i någon undertryckta folkgrupp enligt dina kategorisering...
- Men han var registrerade...
- Han var? Inte längre?
- Inte!... Eftersom har sådana juppier råd nu att spela i samma kasinot och köpa lika dyra droger som överklassen gör..
- Du är farligt för att du kritiserar systemet...
- Därför är jag en av de som systemet ständigt trampar på...

**

- Kriminella hundar borde granskas, anmälas åtminstonde...
- Det beror på hur och vilka krafter som sitter bakom Abit DUNDAR-klanens medlemmar...Jo, det finns symboliska rättelseattityder hos de översittande så att lugna ner folket... Exempelvis krymper ibland rättsapparaten så att vissa fiskar jagas. Den senaste skandalen dök upp i Motala.. Importerad kommunfullmäktige Sead Mulahusic polisanmäld för dataintrång. Han är en nära vän till pedohundar Abit DUNDAR, Nedim DAGDEVIREN-neo-sioni-kuppen. Den relativt okända och svagare instrumenten Sead MULENHUSIC har anmälts för dataintrång. Mulahusic sitter i kommunfullmäktige i Motala och är nämndeman i länsrätten. Han arbetar även som flyktingsekreterare vid Ekenäs LärCenter.
- Medan registrerade medborgare går arbetslösa, va'!? Sådana hundar som sionihoro Basu ALAM, Jolin BOLDT, Halit DOGRUEL, Jabar UZUNEL, Jabar AMIN, Kurdo BAKSI etc. får tre-fyra löner och sitter i flera stolar samtidigt...
- Visst, gyllene tider af den judestyrda svenska satellitregimen!.. Mulahusic skall vid ett stort antal tillfällen ha missbrukat sin anställning på kommunen och utan tillåtelse sökt efter sekretesskyddade uppgifter om personer i kommunens myndighetsarkiv. Han har erkänt, men hävdar att det hela är ett misstag eftersom han inte visste att han inte fick tillgå det sekretessbelagda uppgifterna. Till Motala Tidning ( 23.8.2004) säger Mulahusic att han bland annat kontrollerat om hans flickvänner (jävla hallick!) fick sina socialbidrag i högsta grad och i tid.
- Fräckheten käner ingen gräns!..
- Traditionellt!.. Talmudian svineriet och dess bastarders historiska vanor!..

**

- Vet du vad, Jonas Hållén; jag funderar om de inkonsekventa beteendena..
- Aktuellt i detta fall, Comrade Lars Törnman? - Jodå!... Man som förvånar mig som inte alltid kämpar mot sina sanna fiender utan visar motsägelser... Jag känner vissa systemkritiker som visar ofattbara, barnsliga attityder... - Vad menar du? - Jo, en av utsatta ägnar sig åt absurda karikaturer eller ateistiska kamrater som börjar gå till kyrkan och andra ritat en gång en davidstjärna och klistrat å fickan? - Å fotot af Rainer Holm menar du? Eller den datarebellen sagoberättaren Bodil Margret Lindqvist som tjallades av kyrkogängets profiter, straffades men ändå hon hjälpte till de jäviga kryrkokonfirmatörer för "homepages", helt gratis... Tcholakov's vissa surrealistiska karikaturer.. Gamla kommunistiskapartiets ateistiska medlemmen Bodil Margret Lindqvist som hjälper till församlingssidor... Sådana manöver menar du? - Jo!... Det är som en av förföljda, registrerade...När man går till hans homepage, märker detta... - Svaret funnits ju där i själva berättelsen... Annars skulle allt försvinna ur servern... Det är hans uppfinning liksom Tcholakov... Två steg framåt, ett steg bakåt, som en revolutionär; möjligen Vladimir Ilyich LENIN testamentet.. Såhär tolkar jag... Systemkritiker överdriver med systemets knähundar genom att utnyttja vissa teckningars mening... Glöm inte att borgeoisin gillar inte hjärnans funktionernas kartan utan sitt stjärtas foto att roa sig... Titta omgivningen; se även på en minsta marknadsförda grej, tandstickslådor exempelvis säljs bäst genom nakna kroppsbilder... Du också bör utnyttja deras smuts som en ankla medel som målande verktyg att få vinna mark för ditt uttryck... - Vem är Tcholakov? Ernst Rainer's kamrat? - Inte!... Men hade drabbat å liknande sätt när han börjat avslöja fascistiska händelserna... - Försvann ur servern? - Just det!... I början... Men Tcholakov var också smart, upptäckte att vissa rader aldrig försvinner... Maktpamparnas svaga sidan, betecknar jag... Dessa sportsmän och vissa andra upptäckte etablissemangets svaga sidan så att vissa saker blir kvar... När man läser exempelvis de andra förföljda människornas berättelser där också ses vissa löjliga teckningar... först tror du att mannen är knäpp... om man läser försiktigt, då märks att vissa absurda detaljer är avsiktliga skenmanövrer bara... alla dessa barnsliga teckningar visar de förföljda människornas IQ nivån... - Löjligt vad vi syslar med... - ?!
**
- All kategorier av horor servrar till de dominerande herrarna... Men det är riskabelt, medan kämpa mot bourgeoisins såhär riskerar de undertryckta kategorier att de lura varandra. - Jådå!.. Det händer ibland!.. Oligarkiska systemet lurar sina mest beroende drogade instrumenterna... - Men dumheten finns i systemet; inte å de skapande människornas attityder... Har du hört om den lobbyverksamheten har något speciellt förslag om detta...
- Visst!.. Folk kan inte gissa ens... vad som avsiktligt, vad som barnsligt att lura servern....
- Det spelar ingen roll... Alla kan inte använda hjärnan fullkomligt... Hoppa över det!... Jo, folkets medelmåttiga IQ -nivån en av de orsakerna leder till fascismen också... tyvär,, det är den som tillfredsställar dagens moderniserade maffioso kretsarna men jag har inte tid att sörja för de inte villiga att använda sin egen hjärna... Jag respekterar all form rättshaveristens kamp mot den modernisareda fascismen...
-?!

** - Men vad är orsaken att demokratiska krafter böjer sig inför financiella skurkar? Vad betyder det att Menorah-valparnas förfalskade "staff" journalisterna försöker skapa så fritt? Man som säger allt undrar ingen men någon som citerar honom behandlas som kriminal...
- Vad menar du med "citat"... Man kriticerar ju systemet...
- Vem som äger systemet? Man citerade mig också, skulle jag klaga på honom?.. Det här är en citat av mina sidor oavsett skickas vidare av Rainer eller inte... Ursprungligen är det en nyhet som jag formaterat... Hur skulle den här diskriminerade människan eller en annan som ni listat ut anklagas att bara citerat oss?
- Men lobbyverksamhetens chef, som fortfarande betelar din månadslön beordrade att vi förföljer honom... Vi skulle se vem som bakom sådana...
- Bakom systemfaran? Vad? Är den jag som bakom sådana kritiker som avslöjar svenska marionettes dumheter? Hitta en annan leksak!..
- Ursäkta! Det var inte meningen!...
- OK! Då byter vi ämnet! Vad äger du om "varsel"?
- Vems arslet?
- Pappertigers!.. Imorgon minskar vi anställda fyrtio procent här i tidningen...
- DN?
- Både DN, SvD, Expressen...som överfyllda av anhöriga som leker journalistik där, men cyklar samtliga ute egentligen...andra vissa negativa händelser också orsakat att förbanna chefen Hadar Cars när "our boys" blivit öronmärkta av AIPAC / ADL...
- Who is ADL!
- ?!

**
- Jag förstår inte varför alla oliktänkande registreras och förföljs som "Marxist"er!... - Man kanske ställer frågor fram som en "Stalinist, Leninist"... - ...inte en av de ...ististerna... Ingen orsak heller...
- Maoist, Castroist, Guevaraist, Trotskist eller liknande former kanske...
- Det stämmer inte!.. Tillvägagångssätt låter som potentiell stämpel som sionister utövar i de ockuperade områdena...Men om det vara såhär, om man är anhängare av någon form ...ism, Marxism, då bör man ändå fråga; vad är det för fel att bete sig revolutionärt? Skulle man lobotomera hela världen för bara en handful skitiga amerikanska dollar!? - Är du Jesus Christ?... Sådan typ av oliktänkande är listiga att dölja sin filosofi och mycket duktiga att påpeka oegenligheternas och samverkande kretsarnas löjliga profiter.. Troligen därför förföljs dessa ännu hårdare... Systemkritikers opinioner behandlas liksom steriliserade människors gnäll... Lobotomerades anhöriga exempelvis är en av de kategorierna oavsett de inte veta eller låtsa att inte veta... - Hur kan du veta, men? - Jag praktiserade färdigt att granska denne rebellen och de arbetare omgivningen dess som orsakat förfrågningar i departementet... - ?!
**
- Oligarkins spelregler.. Den scenen hårdare och mest kamouflerade bara.... - Vad? - Folk betraktar den sådana tragedier någon form övergrepp inom ramen "Human Rights" oavsett du nämner Free Speech, yttrandefrihetsrättigheter, work rights, child rights.... Mestadels i SvekJa använder förnuftiga den här grundliga varma termen... Röda Gävle arbetaren Ernst Rainer Holm skulle aldrig drabbas av den tragedin om han skulle vara en lydiga lobotomerade medborgare profil som etablissemanget fordrar... Nu stämplas han som systemfara individ... - Instämmer!... Inte bara hans aktiva protester utan finns massor tankar som handlar om yttrandefrihets grundregler... - Exempelvis? - Massor... Rainer Holm deklarerade många gånger hur de makthavarna hycklar om sådana grundregler... Det var en gång svenska tv kanalen 4 startat en diskussion omkring lagar och rättigheter, då deltagit han i diskussionerna och använt kritiska ord mot hycklande regimen i SvekJa Kingdom. Sådana debattillägg suddas bort av Siewert Öholm, som medlem i sionistiska lobby verksamheten; men ändå fick jag chansen att anteckna en bit av Rainer's respons. Det var 6 may 2000 då ljög demokratiminster Britta Lejon å två projekt men snart fått hon respons av Rainer Holm, vad jag hunnit notera här; "En stor del av Demokratiinstitutet's forskning handlar om politisk kommunikation, det vill säga de ömsesidiga relationerna mellan förtroendevalda och väljare samt massmediernas roll i den moderna demokratin.... Hur långt kommer ni och förföljelseapparatens staff att gå för att tysta mig?" - Vad svarar Demokratiministern? - Semestrar...Verkligen!.. När vanligt folk vänder sig till sådana demokratiska skurkar, då brukar sekreteraren säga att ministern fått nyligen en kort semester eller deltagit något möte helt ute... Vikarierande har ingen aning om demokratiska rättigheter när bara du eller jag som drabbas... Titeln stort men huvudet tomt när det handlar om yttrandefrihetsrättigheter... Statschef King Carl Gustaf och Premier feta fegisen G.rån Petsion också mummlar liksom lika fega marionetten Anna Lindh och andra kålsuparen Ulrica Mässing... - En av den luriga demokratins luriga ministrar som hette Britta Lejon avskedades när hon ertappades att den leende skurken stulit bytets större bitar, blivit ännu girigare än andra... - Korpen går korpen kommer, tyvärr... De avskedade gynnar varandra även ut och sattes kanske som biträdande chefsposten i Associates thieves Co, Citibank&CitiGroup&CSN (liknande judedominerade badragarverksamheter) lånefällan... - "Halvofficiella bedrägeriet, brottets legaliserade ansiktet", menar du; det är ju oligarkins grundregel... Korparna som äter samma skit visar liknande karaktärer, samsas i sin skitiga miljö... Inget särskilt!.. **
- Man borde avslöja även hos "the international independent institutions" om vad som pågår så fräckt såhär!... Inte bara ärade intellektuella, även vanliga hederliga medborgare borde protestera att det här som stinker är helt orättvist! -- Just det!.. Ni paratar här om det enskilda fallet, men det finns ju hundratals drabbade... Dessutom offras man brutalt ibland om man klassas obotligt besvärlig... Minns du Osmo Vallo, exempelvis?.. Eller Tony Mutka?.. Man hävdar ju Osmo Vallo suddats bort nästan spårlöst men historien fortsätter genom att avslå hans mammas anmälningar bland andra drabbade anhöriga... Jag fattar inte vad som gemen med alla de som kritiserar juridiska händelserna... - Visst!... Vet du vad är gemensam?.. Jo, Osmo Vallo lever inte längre men hans mamma hotas fortfarande, fått avslag... - Avslag!... - Jo, jag var i domstolen och bevittnade hur vissa pärmar liknar med varandra... - Varandra? - Jo, där ser man var som pågår och vad som är gemensam och varför vi diskuterar om detta fortfarande... Hör på mina vänner; Jusek är inte förrrädarnas sista fäste utan några anställda hjälpte att bevisa hur exempelvis Osmo Vallo's mamma eller andra drabbade anhöriga behandlas i domstolarna... - Hur? - Lyssna på Jusek's avslöjandet!... Vissa förrådde sig själva däri juridiska fuck-föreningen... - Ändå bör någon söka sig till internationella kommitteerna och stoppa detta pågående hyckleriet, viilket förbannar människan och låter otäckt... - ...klagat... misslyckat... Här är en pärm av kärande stackaren; "Domskäl... - Skål... Domskål! Hoh hoh ho... Han räknas som dåre! - Tyst nu, domarna spelar rollen pycho-proff doctor magister vid Poliklinik... Jag personligen känner vissa domare som träffat i Golf Club Tenerrife, ser världen som sin mammas psykologikliniken, betecknar alla sjuka och de som golfar är friska bara.... forstsätter; ..."seriösa och därmed medföra en rätta att få dem prövade kan leda till att vad X framfört skulle berättiga honom till ett kontradiktatoriskt rättegångsförfarande. Då X's inställning inte innefattar laga skäl för skäromålet skall detta ogillas. Hur man överklagar; se bilaga 2. Överklagandet ges in till tingsrätten och ställs till Hovrätt. På tingsrättensvägnar underskrivet av sekreteraren. " ... Det är en bit av svenskt modell kliché-domslut!... Dommaterialet publiceras hos etablissemangets pappers koncerner liksom Bonniers, Nordstedts... Jag älskar den Nordstedt Verlag också som bara publicerar sionistiska propagandböckerna och sprider över hela världen. Unik hyckleristisk i den modern etiketterade världen...Men du skrattar inte... - Nej!.. Jag skrattar inte utan blivit orolig... - Strax före dig var vissa jurister var på besök här i styrelsen.. De som också blivit oroliga om vissa kliché-liknande domslut... - Men det är bara skadeståndskrav och detaljer bara. Man kan inte misstänka... - Ännu värre...Om någon riktig jurist går til United Nations relaterade kommitteer, ansvarige kommissions eller Europeiska Domstolen och hämtar kopior av vissa personers pärm... - Vilka? - Exempelvis Osmo Vallo, Tony Mutka och andra "internerade avrättade" resande folkets anhöriga; finska pensionären Märta Pettersson's vänner som kämpar mot sioniserade bengaliska maffian; Dagmar Hagelin's registrerade förföljda anhöriga; vissa "besvärlig" stämplade immigranter som Stefan Dimiter Tcholakov som förlorat hälsan under tunga social sterilisations processen; judiska kapitalets vetenskaplig motståndare Ahmed Rami; Lappland's förtryckta folket som kräver minoritets rättigheter och inte går tystas liksom dess förekommande revolutionären Olof T. Johansson; icke sålda socialister som Bengt Frejd, Sara Lidman, Staffan Ehnebom; "Free Speech Fighters" som godtyckligt etiketteras som Adolf Hitler's anhängare trots den stackare Hitler inte existerar; kapitalistiska handlingarnas envisa motdemonstranter som Jan Hatto, Sten Arne-Zerpe, Dietlieb Felderer; svenska pedofilia-marknadens offer Johan Asplund's anhöriga som ständigt avslåss inför det fifflade rättsskippet, vapenhandelns kritiker som en gång varit Henrik Westander för belöningen med professor titel, bredvid honom lika flexibla Calle Höglund; anti-Imperialister som Hannes Westberg, Herman Schmid; icke köpta journalister Staffan Beckman, Stefan Hjertén, Linus Brohult; hederliga troendenas förespråkare ärkebiskop K. G. Hammar; de sanna Vietnam desertörer som Robert Malecki; den brutalt mördade fotbolllfan Tony Deogan's mamma Radha, lillebror Tommy Deogan som insisterar anklaga nu detta zigenarfientliga åklagarämbetet; Work Rights Fighers som Jimmie Östergren fr Högdalen och hans ombud Bengt Pettersson fr Folkets hus Rågsved; Lilian Gustavsson avslåss å samma sätt hon som är mamma till 17-årige Anders vilken mördades i ledarhunden Anders Carlberg's Fyrshuset i Hammarby att bara fascister utövat nya torturmetoder; yttranderättigheters kämpe Ernst Rainer Holm och självklart hundratals tappra anti-imperialister som registrerats, offrats och ständig kränks av oligarkiska systemet.. - En del nästan alltid vinner medan en del systematiskt förlorar även inför rättsapparaten... Vem som anklagar vissa personer, sådana oliktänkande registrerade förlorar, förtryckaren vinner där också... Även om det handlar justitie inkasso ser vi att bara en del personer som plågas... Men när de förtryckta kategorier själv offras på något sätt och därefter försöker klaga något, då avslåss man absolut... Systematiskt diskriminering fortsätter även i rätsskippet... - ?! - Men!.. Vad säger folk? Kanske ingen som märker vad som luktar bakom officiella pelaren!... - Ingen visste?! Nejdå! Nästan hela världen visste!... Jo, liksom den sanna Holocaust d.v.s. massakrer i Sabra, Shatila, Qana, Jenin, Qudüs; nästan alla blivit åskådare inför tv skärmen medan hörpla Gevalia eller klia något medan barnen slaktas men ingen visste när man diskuterar efteråt... Det finns ingen skillnad nu mellan Salem&Qudüs... Här I södra Stoclkholm's Ghetto orten Salem mördas Daniel WRETSTRÖM af ett gäng kriminella falska immigranter som importeras a sionistiska maffian och Mohammad AL-DURRA mördas af samma samma gängets huvudaktörer i ockuperade Palestine... - Men det räcker, vad listar du ut?! Vad finns alla deras pärmar som gemensam... - Visst; alla som systemkritiska människor som drabbas och försökt söka rätten i svenska domstolar avslåss bestämt genom samma kliché-paragrafer som inte står i lagen; här; "... Vad X framfört innefattar inte till någon del påståenden av beskaffenhet att kunna leda till skadeståndeskyldighet för svarande. Inte ens en stark presumtion för att framställda krav skulle vara uppriktigt reel och seriösa och därmed medföra en rätta att få dem prövade kan leda till att vad X framfört skulle berättiga honom till ett kontradiktatoriskt rättegångsförfarande. Då X's inställning inte innefattar laga skäl för skäromålet skall detta ogillas. Hur man överklagar; se bilaga 2." - Oj då!... Det är sant!... Alla systemkritiker systematiskt ogillas... - Nej!.. Inte kritiker och inte vänster bara.. Inte "Laponians" bara... Det räcker bara ha en anhörig i familjen som blivit känd, registrerats som hotat judiska maffians världomfattande projektena, då nollas mannen... Även registreringsnämndens anställda registrerades i synagogor och hos sionistiska lobbyn, då förlorar man tyngden i samhället även om man vara tyngboxaren Ernst Rainer... Skratta nu!.. - Snälla, min vän!... Ta den pärmen tillbaka till arkivet... Säg till ingen därute, snälla! Jag har bara ett och ett halvt år att pensioneras, tack vare gud! - Men min son började här och mina döttrar å AMS, deras förlovade är också i Länsarbetsnämnden och Migration teater's integrationsverket scene, allihop låtsas vara nyanställda där! - ?!
**
- Jag bevittnade något annat relaterat fall... Saga/story berättaren Bodil som blivit PUL offer när hon drabbat tvist med systemet kyrkoparasiter... - Vi såg på tv att en rad anmälningar skett som visas nu på Internet, exempelvis:
http://biphome.spray.se/mors/art.html

- Jo!.. Där bevittnat man hur rykten spreds i svenska skvallerpressen och satanistiska fresten af judiska Expressen...
- Men viktigaste är att vad folk lärt sig och applåderar i detta fall... Folk som läser sådana storier gratulerar den gamla vänster frihetskämpe kamraten Bodil Margret Lindqvist... Vet du varför? Sagan om Ulf BERG exempelvis är en del av Bodil's verkliga kompetens area som diskriminerades, ifråntagits sitt verk och oförsonlig straffades liksom flera andra som arbetarklassens medlemmer, förargar makthavandena, räcker bara beskriva systemets handikapp... Saga-files och "databrottslingen" rebell-berättaren veteran VPK-anhängare d.v.s. vänster kämpe kamraten Ett exempel som en av första story pages af Bodil Margret Lindqvist:
http://home.bip.net/mors/saga.html
- Bodil Margret Lindqvist's egna storier finns på massa olika homepages och saboteras av olika sionistiska fascister ändå bevaras dikter åtminstone där här exempelvis detta omarbetade (nicked Aisha Maria Oilworkerson) förkortade reservsidan:
http://pub.alxnet.com/guestbook?id=1034058

Absurdistan är den "second hand" ockuperade Palestina, därför räknas befolkningen av Sv (södra Vetlanda) som ett speciellt slagträ som beskrevs vidare på den sidan:
http://home.bip.net/mors/absurt.html

Lilla story tips, references som Bodil's extra diary pages:
http://pub.alxnet.com/guestbook?id=2346394 (hackad av fascio judar, dess hundar...) - Sagoberättaren känner sig ofta tvungen att rensa manipulationerna, formatera igen om igen och uppdatera något smart sätt... Men det finns solidaritet som omgivningen erbjuder bl.a. gamla kamrater som solidariska, några stöd links visar sig hos Bodil's övriga skötebarn, solidarity grupperingarnas anteckningar och liknande antiimperialistiska figurer exempelvis detta tillägg som mesta innehåller inspirerade läsare och kamraternas notiz till sagoberätatren Bodil:
http://books.dreambook.com/boa100/boa102.html
http://books.dreambook.com/boa100/boa102.sign.html

- Jag är också vänsteranhängare som dessa skapande vänner. Vi kämpar mot imperialistiska invasioner över hela världen och bildat ett eget initiative som "Peace Poety movement"... Våra sympatisörer lägger sina fina poem exemplar på Internet som Comrade Jörgen... Bodil's närmaste vännen Jörgen K. "Snegroy" (second nick: Kennedy Palme) built a support link: http://www.javascript.nu/cgi4free/guestbook/guestbook.p l?account=snegroj3&link

- Just det!... Datarebell kamrater är inte ensamma å sin kamp mot imperialismens kyrkoråttor... Caroline och Hannes stödjer kamraten Bodil, genom metafora&amfora transplantationer: Carina's Amfora:
http://books.dreambook.com/amfora/amfora.html
- ...om uppgifterna är kvar å Internet... Livets ord och liknande fascistiska ligor exempelvis Frimurar sektens mason staff, till och med evangelian fascister allihop allierade fega attackerar mot stackaren Bodil liknande anti-imperialister. - Just det!.. Vissa sidor raderats av Livets ord... Vissa sidor manipuleras ständigt... Dessutom producerar Maccabi anställda falska Anti-Fa homepages... Judiska och dess uthyrda samverkande fascistiska horor, terroristiska nätverkets eXpo liknande våldbenägna sionligor skickar sina nakna fotos att skada seriösiteten... Det här fanatiska manipulationsgänget använder terror metoder även å den tekniska världen... Ibland blir man så rädd och börjar driva självcensur som stackare sagoberättaren Jörgen K., en av Bodil's närmaste män... - Instämmer... Tyvärr, fienderna försöker sudda bort sanningen och kanske til och med svartmåla solen... Ändå önskar man närmare info om databrott? Levande historien!... - Ring då direkt till den sagoberättaren Bodil Margret Lindqvist tel. 031.746 48 03 e-mail: 031.3310815@telia.com - 031? - Mölndal.
**
- Ändå är det inte acceptabellt!.. Nej, säger mitt hjärta!... Människan bör inte behandlas som George Orwell beskrivit... Man bör reagera och agera på något sätt!.. - Gör då!.. Hamna i samma situation, då räknar man en till som stängs ute!.. Vet du att flera hundra begått självmord bara i de senaste månaderna, ingen redaktör ville ge utrymme för att det inte lönsamt att behandla som nyhet... Hundratals... - Människor? - ?! **

- Har du hört att talas om liknande skandaler, en rad IT-matic infostölder som publiceras utomlands men förbjudit att kommentera i Skandinavien? Lyssnar du inte på de FM kanalerna? Här exempelvis, om du förstår något internationellt språk...
- Få höra!
- INFO-STÖLDER t.o.m. via vanliga medborgarnas pers. nr.!, uppger f.d. red. af KommunalArbetaren!.. Precis parallellt med Gulf-råolja-områdetsinvasionen rekryteras vissa kriminella (låtsas anställda speciellt i vissa kommuner&SDN&statsägda bolag osv) och kartläggs tusentals européer bl. a. svenska medborgare på olagligt sätt. Känsliga info stulits genom kommunala databasresurser för de sionistiska lobbyverksamheternas räkning... - Vem som hävdar detta?
- Först och främst de som mest utsatta exempelvis organisationens medlemmar av Christian
Peace&The Dutch Fellowship of Reconcilation... - Anklagar öppet? - Visst!.. De informerar om personuppgiftsstölder, rasistiska förföljelser, officiella förfalskningar, informationsmissbruk osv... översättning:) till samtliga antirasistiska
iniativtagare inom hela EU området! Några personer som fårklädda utnyttjar
statliga/kommunala resurser, ständigt missbrukar sitt... En av de rekryterade
kriminella som Abit Dundar ursprungligen kommit från Kurdistan (enligt Invandrarverkets förhörsprotokollet, föddes 1958, efterlyst i flera länder p.g.a. pedofila affärer, sålde mindre barn till Tel Aviv's pedofila marknaden, därför flydde brottslingen Abit Dundar till EU, blivit tacksam till svenska judar som fixat PUT-permanent uppehållstillstånd, vad som de riktiga asylsökandena kan aldrig köpa så lätt)... Sedan flera år placeras rekryterade brottslingar som
låtsas anställda bland de kritiska kommunerna därmed har torpeden tillgång till
medborgarnas person nr&datauppgifter, därigenom nås den instrumenten känsliga
uppgifter mest om de förföljda, rivaliserande kurdiska gruppers inidivider bl a Fp smypatisörer (även fredsbenägna judar, -just det judiska partiet kartlägger judar vilka som visar civil courage och kritiserar detta modernt maskerade barbariet) och sprider efteråt de stulna uppgifter för att fördjupa hatkänslor i samhället... Sådana förlängda arm liknande instrumenter och samverkande gängmedlemmar försöker lura myndigheter och därför skriver den huvudpersonen ofta förfärliga påståendena mot sig själv också därmed syftar att lura de som misstänker t.o.m. dölja sitt rätta ansiktet... Abit Dundar är egentligen en efterlyst
i flera länder pga av varit ledande ultra farlig brottsling inom en organisation
(som kanske heter DDKD, bedragit detta men även gruppens intresse urartade och
blomstrade på annat sätt i senaste tider i norra Irak som förenat med vissa
beväpnade maffioso kretsar) som fortfarande efterlyst i samtliga Mellanösternsländer... Exempelvis Nedim Dagdeviren, Cheko Pekgül, Novin Harsan, Memed Uzun osv. En av sådana rekryterade som låtsas vara Fp:ist heter Abit Dundar, arbetar som kommunanställd i Stockholm (numera i SDN 23, Hägersten/södra Stockholm) och stulit datainformation om tusentals fredsbenägna judar, kurder, greker, araber, assyrier,asylsökande asiatiska t.o.m. sydamerikanska individer, samt företag osv... Han är känd att göra kallblodiga
fräcka falska anmälningar både hos polisen och lättlurade medlemmar i Fp...
Sådana rekryterade nygamla provokatörer är experter att smuggla information men
samtidigt skylla på sina arbetskamrater i kommunen... Den avsiktliga omplacerade
fascisten är oerhörd smart att spela dubbelkaraktär och övertyga de som inte har
aning om dennes blodiga bakgrund i Kurdistan, där praktiserad i början att hetsa
minoriteter mot varandra, inte minst dubbelsidiga lögner och andra form av
brott... Ha'artez tidningen också betonar faran så att både kristna och muslimer
som fredsbenägna individer kartläggs på olagligt sätt och känsliga info stulits
genom statliga datorresurser i EU, först ock främst i Skandinavien... Ditt namn,
dina anhöriga, personnumer och relaterade pärmar (filer) funnits bland de utsatta, som ett konkret exempel varför du informeras ...osv...

**

- Nu avslöjar avhoppade medlemmarna av gänget om att oräkneliga personer förbannar sig om de fräcka händelserna... Det är ju ett skakande exempel om att SvekJa blivit en skamfyllda leksak i tassarna av financiella odjuret... Sionstyrda lobbyverksamheter och samverkande profiter sysslar med nu till och med infostölder som har mer performerade utriustningsmöjligheter och därför dessa går tiosteg före den statliga apparaten Säpo... Den här nyheten som publicerad i DN i den 24 januari 2003 visar inget samband vid första ögonkastet... Varsågoda; härmed recenseras originalet : "Mannen har ännu inte förhörts... Palmegruppen har inte förhört den 54-årige sydafrikanske före detta säkerhetsagent som nu utpekas som Olof Palmes mördare. Läs mer!.. • Agenten i Sydafrika nekar... Enligt förundersökningsledaren, biträdande överåklagare Agneta Blidberg i Stockholm, har Palmegruppen haft kunskap om de uppgifter som affärsmannen Kent Ajland haft: "Dessa uppgifter har vi känt till i mellan ett och två år"... Agneta Blidberg vill inte klart säga att Palmegruppen inte har förhört 54-åringen: " Men under den tid som vi känt till uppgifterna har vi inte begärt rättshjälp från Sydafrika eller Australien". Det är en omskrivning för att Palmegruppen inte förhört 54-åringen. För att svensk polis ska kunna åka utomlands och höra personer måste svenska UD begära rättshjälp och bistånd från det aktuella landets polismyndigheter. Varken Agneta Blidberg eller Rikskriminalens chef Lars Nylén vill säga varför man inte förhört 54-åringen: "Om det är aktuellt att begära rättshjälp som kommer vi att tala om att vi gör det", säger Agneta Blidberg. "Vi säger över huvud taget inte vad vi gör", säger Lars Nylén. Lars Nylén är medveten om att det finns problem med trovärdigheten gentemot Palmegruppen. "Jag förstår att folk kanske frågar sig om man verkligen kan lita på oss när vi säger att vi har vänt på alla stenar. Samtidigt är våra utredare kompetenta." Både Agneta Blidberg och Lars Nylén säger dock att Palmegruppen fortfarande jobbar med uppgifterna från Kent Ajland och den sydafrikanska gruppen. - Säger Palme-kommissionen?
- Journalisten som jag refererat... Journalisten Anders Hellberg, som uppger i DN i den 24 januari 2003...

**

- Just det!... Punkt efter punkt... Det här nyhetsurklipp tagits av judiska tidningen DN som avslöjar sig att vissa saker inte länge en gåta... Redaktionen avslöjar sina "vänner" så fräckt som gammal judisk journalistisk taktik; två steg framåt, ett steg bakåt... Som sagt: det finns inga direkta relationer mellan dessa två olika nyheter som du redan läst färdigt, men antagligen en detalj dyker upp bara att man inte förhörs i Sverige om man får utrustningsstöd av sionistiska kretsar... Praktiskt taget bevittnar vi att det är "rena rama immun" som vissa kretsat utnyttjar... Både förmåner och immun erbjöds till de samverkande kriminella kretsar... Sådan immun är inte formaterade i den skriftliga grundlagen, utan funkar det i vardagliga livet och bedrivs av sionistiska lobbyverksamheten... Det är ironiskt nog att lobbyn förvirrar sig själv ibland och sådana ledtråd-detaljer avslöjas i de judiska propagandtrasor exempelvis i DN... Det är kallakrigstiders metoder, två steg framåt och ett steg bakåt d.v.s. grå-versionen av propagandan, manövreras genom saltade illusioner... Skrattretande bedrövligt!.. Men en fråga ligger kavar att informationen stulits, vissa innehåller dig sålänge du insisterar tänka fritt... Varsågoda; granska själv, bevittna själv och överraska dig -med!.. Fårklädda ständigt "bugging you"!.. Varför? Svaret (o. självrespekt) ligger hos dig!.. För övrigt: bland de registrerade och informatiskt sätt offrade personerna finns grannländers medborgare också exempelvis: johannaghattas@hotmail.com, lone.brems@mail.dk, noatun@os.dk, olafprien@skolekom.dk, sidbent@get2net.dk, perbenny@post.tele.dk, hansthomassen@sol.dk, boykotisrael@mail.dk, awn@politik.dk, boykotisrael.od@sol.dk, tkservice@mail.dk, romeoayman66@hotmail.com,
ulfroe@hotmail.com, lotte.rm@mail.tele.dk, kimconnie@mail1.stofanet.dk,
krs@mail.tele.dk, rabih@mail1.stofanet.dk m m... Man undrar om att vem som blivit mest drabbade... Jo, de mest utsatta personerna är de mest kritiska mot den sionistiska imperialismen, inte minst yttrandefrihetskämpe, "free speech and freedom fighters", modiga systemkritiker, muslimer, bl. a.: africanews@wineasy.se, alar.kuutmann@eskilstuna.se, alexandra.birk@adm.huddinge.se, alexis.gainza@swipnet.se, alf.rima@telia.com, yrsa@pp.inet.fi, Ali.Ahlirof@harnosand.se, Bodil Margret Lindqvist, bodil.larsson@musik.uu.se, boein@algonet.se, boj@forumsy.se, bosnia@online.no, elisabeth.Watson@ordfront.se, Elisabeth.Watson@ordfront.se, emj.roger@swipnet.se, epl@swipnet.se, farda@swipnet.se, Fatah.Mohammad@dnv.com, gun.rosvall@alingsas.se, gun-britt.ring@amal.se, hajalnama@maktoop.com, hakan.mattsson@lano.amv.se, hallsberg@sv.se, hama.dostan@vasteras.se, hans.ericson@hrf.se, Hasans@hem.passagen.se, Hazardastan@hotmail.com, headq@replica.nu, Hebun@spray.se, hela@initiativet.nu, helena.arkkit@jippii.fi, helene.grill@kur.se, Hellas@swipnet.se, heskon@algonet.se, heterogenesis@telia.com, hujada@algonet.se, i.m@swipnet.se, Alingsås: KPML(r), representanten Jansson, Västra Ringatan 8, 44130 Alingsås , kpmlr.alingsas@telia.com, Arvika: Håkan Engvall, Hästhovsg. 14, 671 92 Arvika , demori60@hotmail.com, Deshbidesh@hotmail.com, diaspora@telia.com, dovis@fmv.se, Boden: Mattias Isaksson, Prinsgatan 8, 961 61 Boden , eesti.komitee@mbox322.swipnet.se, eija.nopanen@smedjebacken.se, Borlänge: KPML(r), Box 287, 78123 Borlänge , eva.akerberg@svt.se, ewa.bolanowski@telia.com, eva.kjallstrom@admin.herrljunga.se, Borås: Maria Hägg, 6:e Villagatan 11, 50454 Borås; Fonne@telia.com, foreningen@norden.se, Fradrik.blanc@spray.se, frdiez@hotmail.com, Emmaboda: Gunnar Axelsson, Högahult, 36193 Broakulla , greg.church@kub.trollhattan.se, greta.englund@sv.se, grf@telia.com, gun.karlsson@sv.se, Eskilstuna: David Rivera, Nysäter PL 871, 63520 Eskilstuna , bosniak@swipnet.se, bo-staffan.josefsson@uddevalla.se, Brennelid@kub.trollhattan.se, Gislaved: Röda Stjärnan, Box 69, 33222 Gislaved; Christer.Poon@trollhattan.se, abdalhaqq@svenskaislamiska.org, Gävle: KPML(r), Box 8036, 80008 Gävle , david.jones@chello.se, dtgem.sthlm@swipnet.se, dugamladunya@hotmail.com, Göteborg: KPML(r), Box 31187, 40032 Göteborg 031-12 22 76. , fris.jan.olof@swipnet.se, gb-piiri@gamma.telenordia.se, gkghose123@rediffmail.com, Röda Stjärnan, Fjärde Långgatan 8B, gbg@kpmlr.o.se , Halmstad: KPML(r), Flygaregatan 10, 30238 Halmstad , Ferdosi@ferdosi.se, Filmoteca.latina@chello.se, Finskateatern@telia.com, Helsingborg: KPML(r), Box 2036, 25002 Helsingborg , Hudiksvall: Thomas Thornell, Ankargatan 29 B, 82442 Hudiksvall; adele.ennab@integrationsverket.se, aeineh@hotmail.com, AfghCultAss@spray.se, Hultsfred: Roland Johansson, Toverum 716E, 59894 Vimmeby , Jönköping: KPML(r), Erik Dahlbergsgatan 12, 55337 Jönköping. , EijaNopaneneija.nopanen@smedjebacken.se, Eila.pollanen@swipnet.se, Bokcafé Röda Stjärnan Erik Dahlbergsgatan 12, carinahenriksson@hotmail.com, carl.lofgren@lano.amv.se, casa.chile@delta.telenordia.se, Kalix: Thomas Nyberg, Tjäderstigen 8, 95235 Kalix, fred.nilsson@folkbildning.net, fredrik.nystrom@kringelstan.se, frihets@yahoo.com, Karlshamn:Bokhandeln Röda Stjärnan, Ronnebygatan 42, 37435 Karlshamn, e-post: kpmlr.karlshamn@telia.com , KarlstadStefan Pedersen, Signalhornsgat. 94 65634 Karlstad, Kramfors: Tomas Larsson, Fröstland 615, 87296 Bjärtrå, Finskateaternisverige@hotmail.com, fkig@spray.se, flora@hem.passagen.se, Kristianstad:Bokhandeln Röda Stjärnan, Vasagatan 3, tel 044-125239, 29153 Linköping:Jan Karlsson, Luftvärnsgatan 52, 587 34 Linköping ; 5i12@harnosand.se, a.datta@telia.com, a.kuutmann@swipnet.se, aagnet@wineasy.se, africaforum@swipnet.se, Ljungby:KPML(r) , Box 266, 34125 Ljungby ; Luleå: Jan Englund, Aborrgränd 4, 97452 Luleå , anders.knutsson@ordfront.se, Anders.Lind@Partille.se, anders.toresson@molndal.se, Lund:Stefan Karlsson, Gröneg 3A, 22224 Lund , erling.wande@finska.su.se, Esko@rskl.se, eth@slav.su.se, etv@telia.com, Lycksele: Kjell Johansson, Brattforsvägen 7, 92136 Lycksele , Erik.iivonen@telia.com, erik.martinsson@ale.se, falsnameje.zan@swipnet.se, Lysekil KPML(r), Kungsgat, 57 45333 Lysekil. E-post:kpmlr.lysekil@telia.com , alman.kazaferovics@hjallbobostaden.goteborg.se, al-nashra@chello.se, Malmö: KPML(r), Box 7510, 20042 Malmö.Tel 040-920340. Bokhandeln Röda Stjärnan, Ystadsgatan 15,
Motala: Martin Bergkvist, Linderö skola, 59034 Tjällmo. gunilla.lindberg-wada@orient.su.se, gunnel.fagius@musik.uu.se, gutarra@swipnet.se, Mölndal: KPML(r)-Mölndal, Box 31187, 40032 Göteborg, ann-marie.svala@skola.botkyrka.se, antonella@italr.a.se, Apec@swipnet.se, Arja.rspress@telia.com, arja.torkko-yacoubi@svenskakyrkan.se, arkisto@swipnet.se, Arndt.svensson@chello.se, arteno@aix.se, art-martem@telia.com, aryana@hotmail.com, Norrköping: KPML(r), Box 1323, 60043 Norrköping. Bokhandeln Röda Stjärnan, Hörngatan 3, tel. 011-188394, Telefon: 011-188394.. , Nybro: Pär Axelsson, Kungshallsvägen 12 38243 Nybro , Stefan Dimiter Tcholakov, Bodil Margret Lindqvist, Rainer Holm, den mördade Tony Deogan's förföljda lillebror Tommy Deogan, Thomas Gidlöf, Olof T. Johansson, Oskarshamn: Lars-Erik Fröjd, Misterhultsvägen 16, 57295 Oskarshamn, Osmo Vallo och andra offers anhöriga, Märta Pettersson's vänner som kämpar mot maffian, Dagmar
Hagelin's anhöriga, vissa "besvärlig" stämplade immigranter som Stefan
Dimiter Tcholakov, judiska kapitalets motståndare liksom Ahmed Rami, samefolket
som kräver minoritets rättigheter och inte går tystas liksom Olof T. Johansson,
icke sålda socialister som Bengt Frejd, Sara Lidman, Staffan Ehnebom, så
kallades "Free Speech Fighters", kapitalistiska handlingarnas envisa
motdemonstranter som Jan Hatto, Sten Arne-Zerpe, Dietlieb Felderer, svenska
pedofilia-marknadens offer Johan Asplund's anhöriga som ständigt avslåss,
vapenhandelns kritiker som en gång varit Henrik Westander för belöningen med
professor titel, bredvid honom lika flexibla Calle Höglund, anti-Imperialister
Hannes Westberg, Herman Schmid, journalister Staffan Beckman, Stefan Hjertén,
Linus Brohult, hederliga troendenas förespråkare ärkebiskop K-G Hammar, de sanna
Vietnam desrtörer som Robert Malecki, den brutalt mördade fotbolllfan Tony
Deogan's mamma, lillebror Tommy Deogan som insisterar anklaga nu detta
fiffelstyrda åklagarämbetet, Work Rights Fighers Jimmie Östergren fr Högdalen
och hans ombud Bengt Pettersson fr Folkets hus Rågsved, Lilian Gustavsson
avslåss å samma sätt hon som är mamma till 17-årige Anders vilken mördades i
ledarhunden Anders Carlsberg's Fyrshuset i Hammarby; Skellefteå: KPML(r), Lasarettsvägen 25, 93123 Skellefteå, epost: kpmlr.skelleftea@telia.com ali.labriz@chello.se, alice.noren@telia.com, alireza.afshari@kultur.stockholm.se, allwood.kristan@privat.utfors.se, anna.hein@vaddo.fhsk.se, anna.hjalmarsson@boras.se, ann-britt.schutz@vargarda.se, ann-caroline.nordstrom@hsv.se, anne.holmquist@haninge.mail.telia.com, anne.ohlund@gislaved.se, anne-marie.ternstedt@nordiska.fhsk.se, annie.bodelson@zeta.telenordia.se, ann-larsson@mail.bip.net, ash_shorooq@hotmail.com, askersund@sv.se, asr@stockholm.mail.telia.com, bengt.o.johansson@folkbildning.net, bengt.t.soderstrom@telia.com, bjorn.stalne@rikskonserter.se, bka@balt.su.se, KPML(r), Box 31187, 40032 Göteborg , berbang@kurdiskarf.org, BERIT.CIVRANA@MARK.SE, bettina_posselt@swipnet.se, Bgv@Karlstad.se, bhrf@telia.com, bhsavezzena@swipnet.se, bib@kub.trollhattan.se, birgitta.larsson@sos.se, birgitta.sundstrom@sv.se, biuro@polskakongressen.org, Stockholm: KPML(r), Box 22217, 10422 Stockholm. Tel 08-6538201, Garvareg. 9 , Sundsvall: Röda Stjärnan c/o Peter Åhman, Harmonig. 13B, 85463 Sundsvall. , Bokcafé Röda Stjärnan, Norra Järnvägsg. 18 ,
carina.lindqvist@sodertalje.se, cathrinthorin@hotmail.com, Cesar.teran@sandvik.com, cetal.uppsala@swipnet.se, chevili@swipnet.se, chile.rf.sweden@swipnet.se, christer.degsell@sit.se, christer.hamp@swipnet.se, christer.poon@trollhattan.se, Christer.selin@spray.se, Christoffer.Mansby@vanersborg.se, ciror@spray.se, Södertälje: KPML(r), Erik Dahlbergs väg 42B, 15270 Södertälje. Bokhandeln Röda Stjärnan, Erik Dahbergsgv.42B ( gaveln ), eva.melldahl@nutek.se, eva.saether@mhm.lu.se, exile.filmfestival@usa.net, fai@fai.a.se, Trelleborg: Christer Rehn, Ö Förstadsgat. 180, 231 32 Trelleborg , asylum@hem.passagen.se, bahrosuryoyo@swipnet.se, bengt.andersson@o.lst.se, Trollhättan: Hans Nielsen, Repslagaregatan 6 A, 4613 Trollhättan
britta.pettersson@molndal.se, britten.mansson-wallin@folkbildning.se, bromma@sv.se, budja@pop.landskrona.se, cajsa.linderoth@sks.se, carin.larsson@migrationsverket.se, carina.fransson.lund@vara.se, claes@haliprofil.se, dancehipstars@hotmail.com, dario_villaman@hotmail.com, darvag@swipnet.se, e.dalby@telia.com, e.erdinc@telia.com, editor@asrejadid.org, editor_medusa@yahoo.com, eivor.olofsson@svefi.net, eka1@telia.com, Uddevalla: KPML(r), Box 349, 45118 Uddevalla ; elena.forsberg@stadshuset.goteborg.se, elisabeth.hansson@telia.com, Elisabeth.hultengren@fk14.sfa.se, Umeå:KPML(r) Umeå. Skolgatan 124, 903 32 Umeå. Bokhandeln Röda Stjärnan, Skolgatan 124, tel 090-13 87 90. alexandra.birk@adm.huddinge.se, Uppsala: Bokhandeln Röda Stjärnan Eskilsgat. 4B ,
Valdemarsvik: Karl Tingström, Hasselbacken, Vångsten, 61591 ; Varberg: Tomas Dahl, Rullstensbacken 1, 43238 Varberg , Visby: Lasse Segerdahl, Byrumsgatan 16, 62152 Visby; Värnamo: Anders Olsson, Klockarevägen 31, 33152 Värnamo; cometen@hem2.passagen.se, Västerås: KPML(r) , Box 260, 721 06 Västerås; Växjö: KPML(r), Box 172, 35104 Växjö, Stefan Dimiter TCHOLAKOV i Växjö; gundel.dahlevi@molndal.se, gunilla.bauer.bjorklund@kun.sll.se, Gz@sweetnet.se, Ånge: Bengt Ingelstam, Trädgårdsgatan 3, 84100 Ånge, anders.ekman@education.ministry.se, anders.hjern@sams.svso.sll.se, ann.berg@sv.se, Söderhamn: Einar Johansson, Båtmansvägen 3, 82026 Marmaverken, agneta.rolfer@swecoop.se, aivar.udumets@swipnet.se, a-k.eriksson@stromback.fhsk.se, Åseda: Kjell Dahlström, Södra Esplanaden 11A, 360 70 Åseda, Örebro: KPML(r), Box 445, 70148 Örebro, Andoren@tiscali.se, anita.johansson@migrationsverket.se, Örnsköldsvik: Torbjörn Johansson, Björkgatan 7, 89251 Domsjö, anita@initiativet.nu, Östersund: PG Bengtsson, Ropvägen 6, 83533 Krokom corpusken@hotmail.com, ctd@swipnet.se, Dalibor.Emifendic@Partille.se, m.m. Detaljerade listorna funnits hos brottslingens högstansvarige chefen Kenneth skurken, men han undvek att gå in i saken som fiffelaktigt sätt gynnar sk*ten.. Ni får ju insistera at kräva fram sanningen hos denne korruptsugen sossen: kenneth.nilsson@hagersten.stockholm.se, Det låter om som vissa lobbyer har mer performerade utrutsning och möjligheter att smuggla informationen... Stackare svenskarnas egna demokratiska institutoner har skrattretande kapabilität i jämförelse med exempelvis synagogornas databaser. Sådana sionistiska kretsar funkar som kompletterande part till den världsomfattande sionistiska avlysningssystem samt hur dessa används för att kartlägga vissa grupper och för att ge sina samverkande företag speciellt inom krigsmateriel branschen strategisk information om utländska konkurrenter mm. tillägger journalisten M. Lundberg
- FM Channel tackar till den modiga journalisten Lundberg!.. Journalisten Maria Lundberg är en av förekommande mellanösternexperter, numera arbetar som frilansare för independenta EU TV kanaler - Source/Quelle? - Vi har en rad kompletterande nyhetskällor exempelvis: Denzel Washington forum explains the truth:
http://on.starblvd.net/meet/Starblvd/WesternMen/DenzelW ashington/denzelWashington/
http://on.starblvd.net/cgi-bin/bbsmsg?denzelWashington& tr=1

Meddelande från Catharina Berglund [catharina_berg@vanadoo.fr] kl 15:12

Subjet: INFO-THEFT

Johansson uppger: omfattande INFO-STÖLDER inom hela EU...

http://on.starblvd.net/cgi-bin/bbsmsg?wendy80111&tr=2

Denzel Washington Forum erzählt die Wahrheit, in English:
http://on.starblvd.net/meet/Starblvd/WesternMen/DenzelW ashington/denzelWashington/
http://on.starblvd.net/cgi-bin/bbsmsg?denzelWashington& tr=1

http://on.starblvd.net/cgi-bin/bbsmsg?denzelWashington& tr=1

Helga Schröder erzählt:
http://www.pizzaheros.com/Interaktiv/gaestebuch_iframe. htm?benutzer=pizzaheros

Cuba Gooding, Jr. Forum erzählt in schwedischer Sprache:

http://on.starblvd.net/cgi-bin/bbsmsg?cuba_Gooding_Jr&t r=1

Flensburg German 3 Klasse:
http://f50.parsimony.net/forum202012/messages/27.htm

**

- "Utvisa den pedofilen Abit Dundar och samverkande kriminella!", ropar folk upp vad jag spelade in ett klip idag vid utrikesdepartementet... - Anna Lindh var i Thailand och de samtliga anställda är sjukskrivna som utnyttjar tillfället att golfa på Goetheland.. - Betyder att folk skriker förgäves... - Bedöm själv!.. Får jag höra inspelningen av radioredaktören?... - Varsågoda!.. Pedofilen Abit Dundar och den högtuppsatta incesthärvans kriminella samverkande borde utvisas, istället för de drabbade folkets representerade innocenta... Men det låter överdrivelse att de högt uppsatta ansvarige gör helt tvärs... Den svenska regeringen har nu beslutat utvisa fela personer istället för kriminella. Det är otroligt idiotiskt... Det blev förvånande då folk informerades om att den skurkaktiga härvan sosisregeringen utvisar inte pedofiler som blandade i infostölder och en rad relaterade brott, utan diplomater på den irakiska ambassaden.
- Officiellt anges ´´flyktingspionage´´ vara anledningen till utvisningen, men det är naturligtvis något alla oberoende medier och sakkunnige omedelbart kan avfärda som lögn! Kom ihåg att sanningen är det första offret i ett krig och krig är just det Irak varit utsatt för de senaste tolv åren; Gulfkriget inleddes 1991 och Irak har allt sedan dess varit föremål för bombningar i större eller mindre omfattning. En ny större bombningskampanj med efterföljande markinvasion skulle bara innebära en ny upptrappning av det krig som startades av George Bush den äldre och som sedan togs över, och fortsattes, av Bill Clinton resp. George Bush den yngre.
- Sionistiska medieparasiter nöjer sig med detta, som vanligt.. Men det finns ju oberoende medier som försökte medelbart att få kontakt med Qassim Al-Zuhairi, en av diplomater som motsätter sig provokationen, men han visade sig vara oanträffbar när man ringde. Det kan dock ändå nämnas att oberoende kretsar alltid blivi