25.nov.2004, kl.09:36

Frågesport om USA

Någon som är duktig??

1. I vilken delstat i USA ligger Niagara Falls?


2. Vad heter kaféet i det nyuppförda President
Clinton Library & Museum i Little Rock, Arkansas?

3. 2 av John och Jackie Kennedys fyra barn (ett i livet,
Caroline) ligger begravd bredvid föräldrarna på
Arlington Nat´l Cemetery i Virginia. På den ena av
barnens gravsten står det "Patrick Bouvier Kennedy
*1963 + 1963)".
Vad står det på DEN ANDRA av de två barngravarna?