• Gral

  22.nov.2005, kl.10:13

  Homosexualitet. inom Judendom:

  Frågor:

  Hur ställer sig troende till homosexuella i er religion?

  Får homosexuella gifta sig i er religion?

 • 23.nov.2005, kl.03:11

  Giftermål

  har jag inte den blekaste aning om. Dock kan du läsa mer om judar och homosexualitet på följande länkar och kanske står det nåt där:
  http://www.glbtjews.org//
  http://cbst.org/about_index.shtml
  http://www.betmishpachah.org/who.html

  Sen är judendomen allt från ortodox (strängare syn), alt. konservativ till mer reform, så det är varibelt synsätt. Ganska bra i mitt tycke och ger en variabel för olika människor utifrån vad de är och vill:

  " Homosexualitet
  Enligt Bibeln är homosexualitet en synd. Homosexuella relationer finns bland många judar ändå och är alltså en realitet. Den moderna judendomen har utvecklat en tolerans, där homosexualitet inte fördöms. Helt uppenbart är ju att det finns kärlek mellan homosexuella personer. Ortodoxa grenar av judendomen har en mer negativ attityd än konservativa och liberala."
  http://www.jf-stockholm.org/faq/#homosex

  Vad man inte ska glömma gällande den judiska lagen är att bud ställs mot bud. I judendomen gäller förbudet mot homosexualitet i huvudsak för främjande av fortplantning och familjen.
  Men det gäller att inte överdimensionera tingen, utföra klappjakt på homosexuella, förtala dem eller nedvärdera -för då lär man bli den allra störste syndaren själv. Icke att förglömma.

  Och buden handlar givetvis om hur man behandlar och älskar sin medmänniska.

 • 23.nov.2005, kl.13:32

  det står i Moseboken om att män som ligger

  med andra män som man ligger med kvinnor, skall avrättas.

  frågan som uppstår då är hurivida Moses Lag fortfarande gäller eller ej.

  ah, komplicerade grejer det här. Gambloore

 • 23.nov.2005, kl.15:13

  Länkar

  Dels från homosexuella, fromma, ortodoxa judar med FAQ:

  http://members.aol.com/gayjews/FAQ.html

  För utdrag hur några ortodoxa rabbiner diskuterar där åsikterna går isär:

  http://members.aol.com/gayjews/tbg.html

  Överlag är attityden mot homosexuella mer tillåtande i reforminriktade och konservativa församlingar. Sedan är det skillnad i vad halakha säger om kvinnor och män som har samkönat sex eftersom tredje mosebok tar upp hur män ligger med män. Inte hur kvinnor gör det. Det handlar främst om penetrationen.

  Men som sagts förut, så handlar det om helheten i hur man bemöter en människa, homosexuell eller inte. Jesus sa att man inte skall döma om man inte vill bli dömd. Judendomen åberopar sin mest berömde skriftlärde Hillel i Pirke Aboth 2:5:

  "Hillel said, Separate not thyself from the congregation, and trust not in thyself until the day of thy death; and judge not thy friend until thou comest into his place; and say not of a word which may be heard that in the end it shall be heard; and say not, When I have leisure I will study; perchance thou mayest not have leisure."

  mvh

 • 24.nov.2005, kl.12:11

  Om äktenskap och partnerskap

  Angående partnerskap och giftermål är ingår hela spektrat. Ortodoxa judar tar avstånd från både civilt registrerat partnerskap och inom judiska församlingen, det gör även konservativa men här verkar inte enigheten total.

  Conservative Rabbinical Assembly påpekar att medborgerliga rättigheter gäller homosexuella likaväl som alla andra utan att för den skull peka på civilt äktenskap. Det finns även en liten grupp rabbiner som uför äktenskapsceremonier inom församlingen.

  Vad gäller reformjudar så har Central Conference of American Rabbis svängt från att 1997 stödja civilt äktenskap till att år 2000 även stödja rabbiner inom församlingen som utför äktenskapliga ceremonier.

  Reconstructionists ( finns en vedertagen översättning?) är de som tidigast gick in för att stödja homosexuellas rättigheter i alla aspekter inom den judiska nationen.

  Översatt och sammanfattad från:

  http://www.glbtjews.org/article.php3?id_article=260

  mvh

 • 21.dec.2005, kl.16:58

  Se Abrahans förbön för dem

  Det är ju tack vare Abrahan de existerar han BAD ju deras blodsdemon till Gud att de skulle få slippa undan se 1 Mosebok kapitel 18-19

« Tillbaka till Religion och tro