• pyre

  4.jun.2006, kl.13:58

  Bröstförstoring,ojämna bröst

  hej
  jag gjorde en bröstförstoring i februari och är verkligen inte nöjd med hur de ser ut..min kirurg säger att det är min egna bröstvävnad som "hänger" ner ovanpåå implantaten,men jag vet inte..har inte hört eller sett någon annan som har så..det ser bra ut upptill men i kupan är det stor skillnad där implantat och een bröstvävnad ligger.ser ut som en påsen som hänger framför implantatet..vad e detta????????har någon sett ngt liknade?? hjälp mig

 • Sal

  5.jun.2006, kl.09:37

  Hej

  Så blir det när ens egna bröstvävnad är lös eller hängig.. Du kanske skulle gjort ett lyft också när du ändå opererade dig, då hade det inte blivit så..
  Det är lite så på mig med, men det stör mig inte..hellre det än att göra ett lyft kände jag...

 • pyre

  6.jun.2006, kl.22:20

  bröstvävnad

  jag har kollat på internet massa och det har varit kvinnor med mycket mer "häng" än vad jag hade innan och som det inte e så med..konstigt tycker jag.

  jag tänkte innan operationen om ja skulle göra lyft med men valde bort det för ärren och allt va det innbär.

  sen tyckte jag att det inte var farligt,snarare tvärtom att det ser mer naturligt ut utan lyft.jag ville inte ha två runda klot.bara fina bröst lixom.

  men detta va ju inte va ja ville för nu kan jag inte se mina bröst nakna framifrån utan att tycka det ser konstigt ut..som 4 bullar lixom...ush deppi jag blir över detta när man kämpat så me allt...tack för ditt svar!

 • FridaA

  7.jun.2006, kl.11:14

  Du ska nog få hjälp!!

  Kontakta en advokat som har hand om dessa frågor!!Det dära l¨åter ej normalt Jag har plasikopererat mej å hundratals vänner till mej oxå...Kontakta snarast en advokat den bästa som har kunskap inom såna frågor som felbehandling och misslyckade skönhetsoperationer!!Dom finns på gula sidorna ring typ advokatsamförbundet eller någon annan infromationskälla..eler ring dom på118 188 dom har en policy att ej berätta sånt..(det är reklam)Men förklara din situation till den du pratar med i nummerupplsyssningen(den vet ej ju ej vem du är)Låt denna tycka synd om dej å vinn hennes sympatier så kommer hon att absolut berätta vilken advokat är bäst för dom har koll på sånt!!

 • 123454

  8.jun.2006, kl.00:06

  Lite tips...

  Vem lyssnar när du inte är nöjd med vården?

  Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Kraven har kommit till uttryck i olika lagbestämmelser och innebär främst att patienten
  •   får vård av god kvalitet
  •   ges ett gott omhändertagande
  •   visas omtanke och respekt
  •   ges information och lämnar samtycke till vården
  •   i förtroende kan lämna uppgifter om sina personliga förhållanden.

  Om du anser att du blivit felbehandlad eller att vården på kliniken inte levt upp till dessa krav, finns det olika möjligheter att få dina klagomål prövade.

  Börja alltid med att kontakta din klinik och prata med den läkare som utfört operationen. Berätta hur du upplever det.

  Om du vill ha ersättning för skada m.m., som uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling, kan du ansöka om ersättning från klinikens ansvarsförsäkring.

  Gäller det övrig hälso- och sjukvård kan du vända dig till vårdgivaren för upplysning om vilket försäkringsbolag han eller hon är försäkrad i.

  Det finns också möjlighet att kontakta:
  Patientförsäkringsföreningen.
  Adressen dit är:
  Patientförsäkringsföreningen,
  115 87 Stockholm.
  Tel: 08-783 70 00.
  Webbplats: www.pff.se


  Om du anser att personal begått fel:

  Om du anser att någon yrkesutövare inom kliniken bör få en disciplinär påföljd (erinran eller varning) för att ha åsidosatt sina skyldigheter i yrkesutövningen, kan du göra en anmälan till HSAN.

  Till yrkesutövare inom hälso- och sjukvården räknas såväl anställda inom den allmänna hälso- och sjukvården som privat verksamma yrkesutövare och hälso- och sjukvårdspersonal på socialtjänstens hem för vård eller boende.

  Vad kan HSAN hjälpa till med och vilka är dom?

  HSAN är en statlig myndighet, som prövar om yrkesutövare inom hälso- och sjukvården gjort sig skyldig till fel i sin yrkesutövning. Nämnden kan i sådana fall ålägga disciplinär påföljd. HSAN kan inte:
  •   Pröva frågor om skadestånd eller andra ekonomiska frågor
  •   Besluta om vård eller ingripa i vården

  Nämnden består av nio ledamöter. Ordföranden är jurist med erfarenhet som domare och övriga ledamöter har erfarenhet från olika områden av hälso- och sjukvården.

  Vem får göra anmälan till HSAN?

  Den som är eller varit patient får göra anmälan till HSAN.
  Om patienten inte själv kan göra anmälan, får anmälan i stället göras av en närstående. Är patienten själv i stånd att göra anmälan godtas således inte anmälan av närstående. Till närstående räknas t.ex. make/maka, sambo, barn, föräldrar och syskon. Den som har rätt att göra anmälan kan också uppdra åt någon annan person att föra hans/hennes talan med stöd av fullmakt.
  Socialstyrelsen, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern kan också göra anmälan till HSAN.

  Om du fått dåligt bemötande eller behöver hjälp:

  Om du anser att du blivit dåligt bemött av hälso- och sjukvårdspersonalen eller behöver hjälp för att få den vård du vill ha, kan du vända dig till
  1.   Kontakta i första hand klinikens klinikchef och i andra hand medicinsk ansvarig chef på kliniken.
  2.   HSAN - Patientnämnden/förtroendenämnden som finns i landstinget eller kommunen.

  Hur ska anmälan se ut?

  Anmälan skall vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och i original.

  Anmälan kan göras på blankett. Blanketten kan erhållas från HSAN, av patientnämnderna/förtroendenämnderna och ibland på sjukhus och vårdcentraler.

  I anmälan skall anges vilken undersökning, vård eller behandling som avses, när och var den ägde rum, om möjligt vem som har begått fel och vad du anser har varit fel.

  Den som anmälts måste av HSAN ha fått underrättelse om anmälan inom två år från det felet begicks. I annat fall har disciplinärt ansvar förfallit (preskriberats).

  Din anmälan till HSAN är enligt huvudregeln offentlig, men den kan undantagsvis sekretessbeläggas. HSAN:s beslut är alltid offentliga. I övrigt råder vanlig hälso- och sjukvårdssekretess.

  Vad händer med din anmälan:

  HSAN skickar som regel över din anmälan till den som blivit anmäld. Den anmälde får tillfälle att ge sin syn på saken. Du får därefter tillfälle att bemöta vad han eller hon sagt.

  HSAN tar som regel in en kopia av din patientjournal.

  Du kan alltid återkalla din anmälan, t.ex. om du genom utredningen har fått tillfredställande förklaring till vad som hänt.

  När ett ärende är färdigberett granskas det av medicinska experter, som är knutna till HSAN. Därefter prövar HSAN ärendet och fattar beslut. I vissa fall avgörs ärendet av ordföranden ensam efter granskning av medicinsk expert. Beslutet skickas till såväl anmälaren som den anmälde.
  Beslutet kan överklagas av den som är missnöjd med utgången.
  Överklagande måste ske inom den tid som anges i beslutet (tre veckor efter delgivning). Kommer överklagandet in för sent prövas det inte.

  HSAN
  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
  Box 3539 103 69 Stockholm
  Besöksadress: Wallingatan 2, Stockholm
  Tel: 08-786 99 00, Fax: 08-24 62 49
  E-post: hsan@hsan.se
  Expeditionstid: 9-12, 13-15


  Lycka till!

 • Balboz

  8.jun.2006, kl.00:15

  Stackare!

  det där låter ju verkligen inte kul!!! Vart opererrade du dig och vilken kirurg var det??? Man blir ju livrädd själv när man läser sådant.... Hoppas att det ordnar sig för dig!
  /Balboza

 • pyre

  8.jun.2006, kl.08:29

  ni e så snälla

  ni anar inte vad detta betyder för mig..håll tummarna idag för jag ska på möte med min kirurg.

 • hur..

  10.jun.2006, kl.01:06

  gick det?

  Undrar bara hur det gick för dig hos läkaren.

 • pyre

  11.jun.2006, kl.10:48

  Återbesöket

  Hej...
  jag är så ledsen..

  Min läkare ville inte känna vid att det kan bero på han att jag ser ut som jag gör..så jag får betala för en ny operation.

  han ska tydligen lyfta mina bröst och även göra en "ficka" i bröstvecket för att som det är nu är det ju 2 bollar så om han gör den fickan så blir det bara en.

  Detta ska ske i sep /okt beroende på min ekonomi det kommer ju kosta.vet ej vad...

  ush allt känns jobbit nu.Jag känner lixom va 17 va det som var så svårt..lägga implantat under muskeln och sy ihop under bröstet.klart lixom!

  jag borde verkligen ha konsulterat flera läkare innan,men denna va billig och jamenar i sverige!! man tror ju att alla e ungefär lika bra.

  jag har verkligen lärt mig en läxa nu.Jag funderar på att gå till andra kirurger och höra va de har att säga om detta...känner mig olustig att han ska skära i mig igen.istället för att göra 2 rätt stora ingrepp kanske man ska be ngn annan göra om allt..???


  tack för allt ert stöd det har verkligen hjälpt. /P

 • *M*

  12.jun.2006, kl.00:30

  GÅ inte dit!

  Ja tycker det låter helt stört d han gjorde. Ja skulle aldrig gå tillbaka, vem vet va som händer nästa gång!?
  Gå o hör med andra läkare för din skull, d e värt d. Hoppas allt gå bra nu. Ja ska göra implantat hos en som jag blivit rek. till. Hör dig för först. ***

 • pyre

  14.jun.2006, kl.15:41

  Höra mig för..

  ja det tror jag e lika bra att konsultera en annan kirurg.jag har kvar den där olustiga känslan.

  en annan tjej som jag prata med som opererades av honom samma månad som mig fick oxå grova komplikationer,han hade lagt hennes implantat fel så hon såg verkligen bedrövlig ut.

  Men hon krävde att han skulle göra om det och då tillsammans med en annan kirurg hon blivit rekomenderad.

  Man ska verkligen kolla upp sin kirurg noga och känna sig trygg ordentligt innan man gör ett så här stort och dyrt ingrepp.
  Lycka till med allt!! och ha det bra i sommarsolen(värmen)/p

 • rrrrrr

  17.sep.2006, kl.00:30

  vet precis vad du har råkat ut för..

  Hejsan!
  Du har råkat ut för dubbelprojektion eller "double bubble" som det heter.
  Man får det ifall man har haft egen bröstvävnad innan med lite häng så det är på gränsen så man inte behöver lyfta. Din kirurg precis som min borde ha informerat om att det kunde hända och dessutom rek. att ha framför muskeln för det blir värre när man har bakom.
  Men jag ville ha bakom muskeln men min kirurg borde ha informerat om konsekvenserna.
  Men har du kontaktat din kirurg? Hur längesen var det du op dig? Det kan släppa men annars så får kirurgen stå för en om operation där hon/han redigerar fickan och sedan sätter tillbaka implantet. Det finns olika sätt att åtgärda DB men det bästa är att prata med kirugen om olika alternativ. Vart op du dig? Va heter din kirurg?
  Db är väldigt vanligt men man blir såå arg för att de inte informerade om konsekvenserna....

  mvh

 • 13.jun.2006, kl.17:46

  Vanligt

  Det är jättevanligt. Sök på double bubble implants på Google.

  http://www.breastimplantsvirginia.com/augmentation/Gall ery?category_id=25
  http://dr-dowden.com/faqs/impldoub.html

 • Anonym

  7.okt.2006, kl.14:28

  plastikhuset

  Pyret.. va det plastikhuset du va på?

« Tillbaka till Misslyckade skönhetsoperationer