26.apr.2007, kl.14:07

Vad gör facket?

Vad gör facket?
Är det, som vissa skribenter här vill mena, en kriminell organisation eller är dessa skribenter helt ute och cyklar? Jag vill mena att det är det senare…
Lite enkelt kan man ju såga ”maffiaargumentet” med att maffian har verksamhet för att få in pengar, facket försöker få in pengar för att ha verksamhet…

Varför är det viktigt att vara med i facket?
Som nummer 1 kommer självklart kollektivavtalet. Fördelarna är många och ofta något som vi i Sverige tar som självklart, men utan medlemmar i facket får vi inga kollektivavtal och utan avtal är det inget som är självklart. Alternativet till kollektivavtal är lagstadgade minimilöner, något som vi kommer att tvingas till utan tillräckligt hög organisationsgrad, och det kommer ofelbart att drabba de som idag har det sämst ställt på arbetsmarknaden. I förlängningen drabbar det oss alla med sämre villkor och lägre löner.
Ett angrepp på kollektivavtalen är inte bara ett angrepp mot oss arbetare, det är ett angrepp mot Sverige!

Det är också ett avtal som garanterar fred på arbetsmarknaden och säkerställer en sund konkurrens.
Det är inte bara lön, sjuklön och andra ersättningar det handlar om utan det handlar också om försäkringar, arbetstid, raster, arbetskläder och arbetsmiljön m.m.
Motståndarna till kollektivavtal verkar tro att bara avtalen försvinner så kommer konflikterna också, på något magiskt sätt, att försvinna. Inget kan vara mer fel.
Det är bara att titta på hur det ser ut i länder utan vår modell. I Storbritannien skapar konflikter på arbetsmarknaden 100 000 - tals rättsprocesser varje år.
Facket arbetar också med att motverka svartarbete då det varken gynnar seriösa arbetsgivare eller medlemmar i facket. Vi värnar ju om våra arbeten!

Många av de försäkringar som ingår i ett fackligt medlemskap är unika. Det går t.ex. inte att teckna en K-hem privat. I din kollektiva hemförsäkring ingår bl.a. rättskydd, överfallskydd, reseförsäkring och ansvarsskydd. Det finns många idag som inte ens får teckna en hemförsäkring privat och det är därför som det är så viktigt att facket har sett till att vi medlemmar har den genom medlemskapet. Det handlar om solidaritet.
Du får teckna grupplivförsäkringen utan hälsoprövning och är skyddad på fritiden av din fritidsförsäkring, också den utan hälsoprövning. Vi tecknar försäkringarna med Folksam eftersom det var facket som startade bolaget och eftersom Folksam är kundägt.

Facket arbetar för att du ska ha drägliga anställningsförhållanden, för att du ska få gå till tandläkaren på betald arbetstid och för att du ska ha rätt att besöka företagshälsovården.
Du har även rätt, enligt kollektivavtalet, att få betald permission om något skulle hända inom familjen och du har rätt att få tjänstledigt under vissa förutsättningar.

Facket har inte bara sett till att du får avtals eller tjänstepension, man har dessutom skapat ett eget bolag, utan vinstintresse, för att förvalta dina pengar på bästa sätt. Du har dessutom rätt att på arbetstid få information om dina avtalsförsäkringar. Här har facket även sett till att oorganiserade har samma rätt. Det handlar om solidaritet!
Vårt pensionsbolag Folksam-LO Pension ägs av medlemmarna och står sig väldigt väl i konkurrensen. Bolaget har marknadens lägsta avgift och är ett maktmedel för oss att bl.a kunna påverka företag att stanna kvar i Sverige, och för att få företag utomlands att teckna kollektivavtal. Man arbetar även med miljöfrågor och för att få bort barnarbete.

Nu i vår kan fack och arbetsgivare hamna i konflikt. Då har du som medlem rätt till konfliktersättning. Självklart är det så att pengar är makt, och med en strejkkassa kan vi gå från ord till handling. De stridsåtgärder som facket har rätt att ta till är inte, som vissa hävdar, ett brott, det är vår lagstadgade rätt!

Inte bara arbetar facket med jämställdhetsfrågor och ett jämlikt arbetsliv utan man arbetar också för rätten till heltid och allas lika värde. Vi försöker påverka våra politiker, inte bara socialdemokrater, för att dem ska verka för en god arbetsmarknadspolitik. Vi för en ständig dialog med våra politiker.
Självklart arbetar facket också för att valdeltagandet bland medlemmarna ska bli så stort som möjligt. Det är en demokratifråga och något som är oerhört viktigt för facket, men vad du röstar på är upp till dig.

Facket skriver samverkansavtal på många arbetsplatser för att vi som arbetar där ska få möjlighet att påverka vår arbetssituation.
Arbetsmiljön är en viktig fråga och har du inget lokalt skyddsombud på din arbetsplats så kan du vända dig till ditt regionala skyddsombud.
Självklart är också din fackliga organisation involverad i rehabiliteringsfrågor, och du kan få hjälp om du har bekymmer med att få ut de ersättningar som du kanske har rätt till.
Facket är också med vid rekryteringen av ledande personal, och många gånger får även facket komma med förslag på den interna utbildning som personalen ska få. Kompetensutveckling är en nog så viktig del av det fackliga arbetet och här kan facket vara arbetsgivaren behjälplig.

Som medlem i ett fackförbund har du alltid rätt att utbilda dig, du kan t.ex. läsa kärnämnen på betald arbetstid. Du har rätt att få utbildning i fackligt arbete och kollektivavtalet, funkar det inte att du tar ledigt från jobbet så får du gärna läsa på kvällstid.

Utöver allt detta så pysslar facket med integrationsfrågor, mångfaldsfrågor, internationella frågor, miljöarbete, opinionsbildning och lagförslag, dina medborgerliga rättigheter, stöd till utsatta kvinnor och ungdomsverksamhet.
Du kan teckna avtal för billigare el och du kan få billigare semesterboende, du får även en ”fräck” medlemstidning att läsa och facket sysslar också med kulturfrågor och stöd till kulturen.
Facket är även ute och informerar sommarjobbare om deras rättigheter och är också ute i skolorna och informerar.

En annan fördel med ett fackligt medlemskap är att du faktiskt kan göra din röst hörd. Det är bara att gå på möten eller skriva brev och motioner så är du med och påverkar. Det är betydligt bättre än att sitta hemma på sin kammare och skriva svavelosande inlägg på ett forum som detta!
Tro inte heller att det inte spelar någon roll om du är med eller inte! Det har betydelse, tänk dig bara att ni är några stycken på en liten arbetsplats som går samman. Har det inte större betydelse om ni är tre av fem som ställer samma krav än om ni är två av fem som försöker påverka arbetsgivaren? Någon eller några få kan göra hela skillnaden! Det var så det började en gång i tiden.

Går något snett på din arbetsplats så har du, som medlem, alltid rätt till förhandlingshjälp. Du har även rätt till facklig medverkan vid möten med företagshälsovården eller vid rehabiliteringsmöten med arbetsgivaren. Får du bekymmer med försäkringskassan, vänd dig till facket!

Det här är en del av det som facket sysslar med, det här är en del av det du får för din medlemsavgift. En något förenklad bild av en del av vad facket gör, kanske inte så enkel bild som de flesta fackmotståndare på det här forumet vill måla upp, men att avfärda facket med snack om gangsterfasoner är helt felaktigt! Visst finns det rötägg och visst går saker snett i förhandlingar, men man måste ha en vidare syn.

En medlemsavgift i ett fackförbund är låg om man bara räknar lite på det.
Bara försäkringarna kostar dig mellan 400-450kr per månad, om du vill ha ett liknande skydd som medlemsförsäkringarna ger och tecknar försäkringarna privat, och säg att du betalar 350kr för a-kassan. Då är du uppe i en summa på 800kr. Jämför det med vad du betalar i fackavgift.
Visst ser försäkringarna olika ut i förbunden men många har det s.k. LO-paketet, vilket ger ett mycket bra skydd.
Är du istället med i facket så bidrar du till att vi arbetare får bättre villkor, goda förhållanden på våra arbetsplatser och du får själv ett skydd som inte kan köpas för pengar.


Själv anser jag att kollektivavtalet är värd ”entrépengen”, resten är bara grädde på moset.
Sist men inte minst, demonstrera på första maj!