2.jul.2007, kl.20:28

Vindkraftstillverkare lurar ytterliggare fler okunniga. Vanlig elmotor som generator

Allstå när skall folk förstå att det inte går att bygga om en asynkronmotor (vanlig elmotor) till ett fungerande litet vindkraftsverk för gårdar och hus.

Hur kan få någon "riktig effekt" från ett vindkraftsverk med hjälp av en Asynkronmotor och fasta vingar? Det är sant att alla de större verken har en asykronmotor/generator. Men för att få det att fungera (lyckas hålla ett konstant varvtal) så KRÄVS det ställbara vingar. Vilket jag förstår/vet att varken Hannevind, Winden mfl har.


Se det som en borrmaskin. märkvarvtalet är 1500rpm Borrmaskinen startas i luften och rusar upp till 1500rpm. Borrmaskinen belastas. Varvet sjunker till 1470rpm som är det asynkrona varvtalet. Bromsas borren mer kommer magnetiseringen att släppa varvid borren helt tappar "kraft"

Byt ut borren emot ett par stora vingar och koppla in på nätet. Voilá, du har fått en fläkt. Vinden ökar och från att förbruka xx kW vid uppstarten så vid en vindhastighet (låt oss säga 8ms) så går motorn emot en 0-förbrukning.

vinden ökar och motorn blir en generator. Vid 13ms är varvtalet 1530 vilket är det maximala asykrona varvtalet. Ökar vinden ytterliggare kommer motorn att tappa sin magnetisering och "börja rusa".

Applicerat på svenska förhållande med en årssmedelvind på 5-7ms så kommer en vindturbin med fasta vingar defakto förbruka mer energi än det kommer att leverera.

Kommentera förklara gärna om det är något som är fel i resonemanget.

Läs även mer på http://www.vestasvind.se/ht-php/download/dynamic-55-0-1 0034.pdf/V90%201%2C8.pdf

Torbjorn