21.jan.2008, kl.18:47

Antiepileptika

Jag tycker du ska ta den här diskussionen med din läkare. Antiepileptika är läkemedel som påverkar nervcellernas funktion och därför kan medföra en risk för problem i nervsystemets utveckling hos fostret. Olika preparat har olika stor risk för påverkan på fostret men det samma gäller ett EP anfall hos mamman som också kan påverka fostret. Man måste alltså göra en avvägning mellan fördelar med behandling och de risker som behandlingen medför.
Enligt FASS är Absenor ett läkemedel som har visat sig innebära en större risk än vissa andra antiepileptika.

Står man på kontinuerligt på läkemedel ska man alltid prata med den behandlande läkaren innan man börjar fundera på att bli gravid. Vissa läkemedel innebär en stor risk för missbildningar, men för dessa står det klart och tydligt i FASS att man måste "iaktta extra försiktighet vid förskrivning till fertila kvinnor", andra läkemedel innebär en något förhöjd statistisk risk. I många fall finns det möjlighet att byta till läkemedel under graviditeten till ett som innebär så liten risk som möjligt för både mamman och barnet. Det gör man till exempel vid typ 2 diabetes där man byter från tabletter till insulin i sprutform under den perioden som kvinnan är gravid för att minimera riskerna för barnet. Hon ska också gärna lära sig att äta rätt så att blodsockret ligger bra och stabilt under graviditeten.

Det här är frågor som bäst kan besvaras av den läkare som är specialist på epilepsi och de läkemedel som används för behandling. Det här är säkert en fråga som dessa läkare får med jämna mellanrum. För dig kan det vara en ide att se om det finns något annat läkemedel som kanske skulle passa dig bättre under graviditeten än det du har idag.

Alla graviditeter innebär en risk för forsterskador och missbildningar. Sedan är riskerna något större vid vissa typer av sjukdomar, infektioner, övervikt osv. men om man får rätt information och om man följer de rekommendationer som finns kan man minimera de här riskerna. Det kan vara allt från att välja rätt läkemedel till att äta rätt typ av kost under graviditeten.

Jag föreslår att du börjar med att prata antingen med den läkare som behandlar dig för din epilepsi eller med din husläkare så kan de hjälpa dig rätt så att du får prata med någon som kan hitta det läkemedel, kost och livsstil som passar bäst för dig i din situation.

Jag hoppas du hittar de svar du söker. Lycka till!