24.maj.2011, kl.14:54

Vem dödade Jesus?

Pilatus?

Judarna?

Det är de vanligaste svaren, och i praktiken stämmer det förstås. Men inte riktigt om man läser vad Jesus hade att säga om det själv.

Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min Fader bestämt för mig. Joh 10:17-18

Kanske inte en ordagrann översättning men budskapet är detsamma. Problemet är den makt Jesus har. Som han sa till klärjungarna: "Tror du inte att jag kan kalla på änglar som kan rädda mig? Men hur ska då allt som står skrivet uppfyllas?" Problemet är alltså dels hans makt och dels att profeter har beskrivit händelseförloppet. Han begår ju i stort sett självmord om han inte vill bli räddad, en så kallad underlåtenhetssynd. Den rätten har förstås inte vanliga människor, men han hade, som han sa, fått denna befogenhet av Fadern. Sedan är det Fadern som ger honom livet tillbaka, den makten hade han INTE själv.

Så Jesus dör frivilligt för att uppfylla profetiorna. Han dör INTE för att försvara Satan, Pilatus, översteprästerna eller Judas Iskariots inblandning i händelsrna som ledde fram till hans död. De är och förblir lika skyldiga nu som då.

Nausea Spewalot, som vet vem som dödade Jesus.