13.mar.2012, kl.15:33

Gustav Vasa är en..

..verklig historisk person som i likhet med Julius Cesar och Elvis Presley, skapats massor av mer eller mindre sannolika och osannolika myter.

Jesus i bibeln, Robin Hood i Howard Pyles i Robin Hoods äventyr och Greve Dracula i Stokers roman är alla på samma sätt fiktiva figurer som besitter mer eller mindre fanastiska krafter och fömågor. Gemensamt för dem är också att de aldrig funnits på riktigt. De är ju fiktiva. Däremot är det väl mycket troligt att de alla har en eller flera verkliga mänskliga förebilder ur verkliga livet. Svårast att fastställa förebilden är nog den för Jesus och den för Robin Hood. Lättast, utan tvekan är ju förebilden för Greve Dracula. Men Stokers Greve Dracula är ju ändå en fantasifigur aldrig funnits, precis som Jesus och Robin Hood.