6.maj.2012, kl.13:43

Skolministern: “kunskapsklyftan beror på invandringen”

Ooops Björklund råkar säga sanning: 5:30 in i klippet.

"...det är våra invandrartäta skolor. De har lägre resultat än förut. En viktig förklaring till det är att, om vi jämför med 10 år tillbaka, invandringen har skiftat karaktär. På 90 talet kom invandrarna ifrån europeiska länder, forna Jugoslavien, Iran och Irak. Länder med ganska goda skolor. En 13 åring som kommer hit som gått 6 år i skolan i sitt hemland. Men idag kommer många från Afghanistan och Somalia där det knappt finns skolsystem. Det är klart att det blir mer svårjobbat"

Japp och vi är det land i Europa som tar in mest somalier. Dessutom kommer det en ny störtflod nu. Våra skolresultat och på sikt konkurrenskraft kommer sjunka alltmer. Otroligt illa för ett litet land som Sverige som är beroende av konkurrenskraft och dugliga kompetenta tjänsteman, arbetare, företagare, entreprenörer etc. Vi går med andra ord BAKÅT i utveckling. Och detta gör vi MEDVETET., t.o.m. Björklund erkänner det, men att göra något åt det? Nix. Sänk skutan bara.

”Björklunds ord i den här intervjun bör läggas på minnet nästa gång det börjar talas om orsakerna till usla PISA-placeringar osv. Plocka bort asyl- och anhöriginvandrarna ur ekvationen och den svenska skolan ligger inte alls fullt så illa till vid en internationell jämförelse. Att kanske så många som 70 procent av invandrareleverna går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet är dock ändå ett gigantiskt samhällsproblem. Dessa går efter avslutat skolgång rakt ut i arbetslöshet och bidragsförsörjning och är också lätta att rekrytera till den organiserade brottsligheten. Var och en kan föreställa sig vilket Sverige detta i slutänden resulterar i.”

http://avpixlat.info/2012/05/05/skolministern-kunskapsk lyftan-beror-pa-invandringen/#more-20139